Головна / Наука / Всеукраїнські наукові конкурси / Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт «Менеджмент»

Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт «Менеджмент»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. зі спеціальності «Менеджмент». До участі у конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у вищих навчальних закладах України.

Конкурс проводитиметься у два етапи:
• перший етап – 16 лютого 2017 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
• другий етап – 23 березня 2017 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу) зі спеціальності «Менеджмент» за такими напрямами: стратегічний менеджмент, менеджмент ЗЕД, маркетингове управління конкурентоспроможністю, інноваційний та інвестиційний менеджмент, кадровий менеджмент, антикризове управління та інформаційні системи у менеджменті.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, інтервал – 1,5 розмір – 14. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків). Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури. До наукової роботи, у разі наявності, додаються копії патентів, наукових статей автора тощо.
Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація, в якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника конкурсної роботи (додаток 1) та рішення вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох наукових робіт від ВНЗ) для участі у II турі конкурсу надсилає їх до Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пізніше 25.01.2017 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини). Студенти ВНЗ, наукові роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 5.3. наказу МОН України від 20 жовтня 2016 р. № 1266).

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кім. 701, з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Менеджмент».

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 259-71-82; (044) 257-34-40.
E-mail: konkurs_management@ukr.net.

Інформаційний лист + Додаток 1

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією (детальніше перейдіть за посиланням) претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 23 березня 2017 р. авторів 53 студентських робіт (перелік за секціями додається)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 від 20.10.2016 р. та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 59-32 від 31 січня 2017 р.  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» на базі економічного факультету 23 березня 2017 року відбувся  заключний етап ІІ туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Менеджмент» .

Детальну інформацію про результати можна переглянути тут.