Маркетинг

075 МАРКЕТИНГ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«МАРКЕТИНГ»
денна форма навчання

Освітня програма спрямована на формування у фахівців з економіки сучасного економічного мислення, вміння використовувати наукові методи аналізу економічних проблем сучасного бізнесу, навичок прийняття ефективних управлінських рішень у підприємницькій діяльності вітчизняних та міжнародних компаній.

Переваги освітньої програми:

 • формування наукового системного мислення для вирішення економічних проблем сучасного бізнесу;
 • формування практичних навичок щодо ідентифікації проблем суб’єктів ринку та прийняття управлінських рішень для їх вирішення;
 • потужне володіння сучасними маркетинговими інструментами задля досягнення поставлених маркетингових завдань;
 • професійні компетенції в розробці ринкових та продуктових стратегій підприємств в умовах швидкоплинного ринкового середовища;
 • формування компетенції з розробки стратегічних планів та програм, оцінки ефективності управління підприємством, створення організаційних структур тощо;
 • формування високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою, участі у закордонних стажуваннях, самостійної роботи з англомовними джерелами економічної інформації;
 • розширення фахових знань та умінь протягом стажування в провідних університетах за кордоном;
 • проходження виробничої практики в провідних українських та іноземних компаніях, державних установах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні спеціалісти на ринку праці, які працюють як фахівці з маркетингу:

 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у консалтингових та аудиторських компаніях;
 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування.
Навчальні дисципліни, що вивчаються
Обов’язкові навчальні дисципліни:
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи “зеленої” економіки
Економічна теорія
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Макроекономіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
Сучасні інформаційні технології в економіці
Статистика для економістів
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування
Страхування
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Інфраструктура товарного ринку
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
Маркетингова політика розподілу і збуту
Маркетингова політика комунікацій
Дисципліни вибору ВНЗ
Економіка зарубіжних країн
Ринкова поведінка споживачівДисципліни вільного вибору студента
Кластер спеціалізації “Інтегровані маркетингові комунікації”
Прямий маркетинг
Маркетинг послуг
Техніка прямих продажів
Маркетинг взаємовідносин
Стратегія розвитку “зеленого” бізнесу
Ринок фінансових послуг
Економетричні методи у маркетингових комунікаціях
Комунікації у нових медіа
Сучасні мультимедійні технології у маркетингових комунікаціях
Contemporary Issues in Marketing Communications

Кластер спеціалізації “Маркетингові дослідження та стратегічне планування бізнесу”
Аналіз бізнес-процесів (Business Intelligence)
Стратегічне бізнес-планування
Методи кількісних досліджень ринку
Методи якісних досліджень ринк
Сегментація і позиціонування
Страховий маркетинг
Економетричні методи у маркетингових дослідженнях
Управління проектами в маркетинговій діяльності
Програмне забезпечення маркетингових досліджень
Contemporary Issues in Marketing Research & Strategic Planning

Умови вступу  – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.