Головна / Вступнику / Підсумки вступної кампанії 2020

Підсумки вступної кампанії 2020

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020 РОКУ

 

1. СТАТИСТИКА ПОДАНИХ ЗАЯВ

На ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти – 6732 (на 20,6% більше, ніж у 2019 році).

На ОС «Магістр»  – 1026 (на 24% більше, ніж у 2019 році).

 

Кількість поданих заяв від випускників Київського університету за ОС «Бакалавр» сягає 690 (67,25% від загальної кількості поданих заяв) та від випускників інших закладів вищої освіти – 336 (32,75%). Заяви подавали випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також випускники інших ЗВО України та інших країн.

 

Всього подано заяв на Економічний факультет – 7758 заяв.

Динаміка кількості поданих заяв та кількості осіб у 2016-2019 рр., які прагнуть взяти участь у конкурсі на Економічний факультет:

 1. Таблиця 1

  Динаміка кількості заяв на вступ, поданих на Економічний факультет у 2016-2018 рр.

  Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
  Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв конкурс Кількість бюджетних місць Кількість поданих заяв
  2016 215 5058 23,53 141 812 5,7 365 5870
  2017 236 5308 22,49 134 1112 8,3 369 6420
  2018 254 4321 17,01 129 976 7,6 383 5297
  2019 265 5342 20,16 137 826 6,0 402 5479
  2020 278 6732 24,20 133 1026 7,7 411 7758

  Таблиця 2

  Динаміка кількості осіб

  Рік ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього
  2016 2945 443 3388
  2017 3180 475 3655
  2018 2853 460 3313
  2019 2917 383 3300
  2020 3393 512 3905

  Абітурієнти свідомо обирають Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Економічний факультет для здобуття якісної економічної освіти. А саме, серед абітурієнтів на ОС «Бакалавр»:

  725 заяви мали 1 рівень пріоритету, (11,33від загальної кількості заяв);

  – 1 і 2 рівень пріоритету склали разом 1438 заяв (21,81від загальної кількості заяв).

  Що характеризує стабільно високий конкурс на одне бюджетне місце – 24,20 осіб (див. табл.1), де найбільший конкурс на бюджетну форму навчання  відбувся за наступними освітніми програмами економічного факультету:

  – 075 «Маркетинг», конкурс становив 50,3 заяв на одне бюджетне місце;

  – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», конкурс становив 49,6 заяв на одне бюджетне місце;

  – 073 «Менеджмент», конкурс становив 30,1 заяв на одне бюджетне місце;

  – 051 «Економіка», конкурс становив 23,6 заяв на одне бюджетне місце;

  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», конкурс становив 13,0 заяв на одне бюджетне місце;

  – 071«Облік і оподаткування», конкурс становив 9,0 заяв на одне бюджетне місце.

  Рейтинг освітніх програм за ОС «Магістр» під час вступної компанії на економічному факультеті у 2020 році, а саме «Топ-5 освітніх програм» за кількістю поданих заяв виглядає наступним чином:

  1. Міжнародна економіка – 88 заяв.
  2. Менеджмент організацій і адміністрування – по 77 заяв.
  3. Корпоративні фінанси – 70 заяв.
  4. Економіка бізнесу – 69 заяв.
  5. Маркетинг – 64 заяви.

  Максимальний конкурс на одне бюджетне місце склав 19,0 заяв на освітню програму «Бізнес-адміністрування і консультування», що є найбільшим показником по денній формі навчання серед інших факультетів університету. «Топ-5 освітніх програм» за конкурсом на одне бюджетне місце виглядає наступним чином:

  1. Менеджмент організацій і адміністрування – 9,85 заяв.
  2. Корпоративні фінанси – 8,12 заяв.
  3. Маркетинг – 7,37 заяв.
  4. Менеджмент інноваційної діяльності – 7,2 заяви.
  5. Підприємництво та біржова діяльність – 7 заяв.

  У середньому по факультету конкурс на денну форму навчання склав – 24,2 заяв на 1 бюджетне місце.

  По кількості заявподаних на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років, економічний факультет входить до ТОП-5 факультетів та інститутів:

  Таблиця 3

  ТОП-5 факультетів та інститутів по кількості поданих заяв

  у 2020 р.

  Факультет / Інститут ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Всього заяв
  1  Економічний факультет 6732 1026 7758
  2 Інститут  філології 6318 640 7021
  3 Інститут міжнародних відносин 4556 1481 6037
  4 Юридичний факультет 2332 2204 4536
  5 Факультет інформаційних технологій 3920 565 4485

  Особливості вступної кампанії у 2020 р.:

  • за ОС «Бакалавр»:
  • оновлення двох освітніх програм: «Економіка бізнесу» (денна та заочна форми навчання), «Облік і оподаткування» (денна форма навчання);
  • за ОС «Магістр»:
  • оновлення 6 освітніх програм: «Фінансові інститути та ризик-менеджмент» (денна та заочна форми навчання), «Економіка бізнесу» (денна та заочна форми навчання), Економічна безпека підприємництва (заочна форма навчання) та «Фінанси публічного сектору» (програма з можливістю подвійного дипломування);
  • вперше подача документів для здобуття освіти за ОС «Магістр» здійснювалась в електронному вигляді;
  • складання додаткового вступного випробування для вступників які вступали на основі ОС «Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) було скасовано.

 

2. СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХ

 1. На перший курс денної форми навчання за ОС «Бакалавр» зараховано 665 студентів, що є найбільшим показником за останні 5 років:–  252 особи вчитимуться за кошти державного бюджету;

  вступники з пільгових категорій зараховані поза конкурсом.

  За пільгами на місця державного замовлення були переведені осіб.

  Високий рівень конкурсних балів абітурієнтів визначив прохідний бал по освітніх програмах, що пропонував економічний факультет у 2020 р. – від 184,875 конкурсних балів («Облік і оподаткування») до 191,375 («Міжнародна економіка»).

  За ОС «Бакалавр»у цьому році частка студентів, що навчатимуться за кошти фізичних і юридичних осіб зросла –  413 особи (62,1%) проти 319 у 2019 р.(57%). Серед яких 21 особа обрала заочну форму навчання.

  На 3 курс навчання на економічному факультеті за ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за всіма освітніми програмами було прийнято 53 заяви, серед яких 25 осіб зараховано до складу студентів.

  На перший курсмагістратури на економічний факультет було зараховано 282 особи, у тому числі:

  на денну форму навчання – 195 осіб (серед яких на бюджет – 133 особи, на контракт – 62 осіб);

  на заочну форм у навчання– 87 осіб (на контракт).

  Кількість зарахованих на 1 курс магістратури з 25 та більше інших ЗВО складає 55 осіб, що становить 19,5% від загальної кількості зарахованих осіб. Серед таких ЗВО наступні: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 15 осіб, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» – 3 особи.

   

3. ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАРАХОВАНИХ НА ОСВІТНІ СТУПЕНІ «БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР»

 1.  Зведену статистику за набором на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на економічному факультеті наведено у таблиці:

  Зведена статистика зарахованих у 2020 р. (осіб)

Таблиця 4

 1. Форма навчання

  Освітній ступінь

  ВСЬОГО

  Бакалавр

  Магістр

  На базі ОКР «Молодший спеціаліст» На базі повної загальної середньої освіти
  1 2 3 1+2+3
  Бюджет 0 252 133 385
  Контракт 25 413 149 587
  Всього 25 665 282 972

   

  Динаміка кількості зарахованих вступниківна ОС «Бакалавр» за 2014-2020 рр. зображено на наступному рисунку:

Рис. 1 – Кількість зарахованих вступників за 2014-2020 рр.

Кількість зарахованих вступників наОС «Магістр» у 2019 та 2020 роках у розрізі освітніх програм за спеціальностями:

Рис. 2 – Спеціальність 051 “Економіка”

Рис. 3 – Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”Рис. 4 – Спеціальності 071 “Облік і оподаткування” та 073 “Менеджмент”

Рис. 5 – Спеціальності 075 “Маркетинг” та 076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

Склад студентів 1 курсу бакалаврату та магістратури за гендерною ознакою та місцем проживання виглядає наступним чином:

Кількість осіб, % до підсмуку

ОС «Бакалавр»

ОС «Магістр»

у тому числі:    
– жінки 56 61
– чоловіки 44 39
у тому числі:
– м. Київ 40 59
– інші міста та населені пункти 60 41

Абітурієнти, які вступили на 1-й курс бакалаврату у 2020 році, представлені майже всіма регіонами України.

Бажаємо всім студентам Економічного факультету  наснаги для втілення мрій, опанування величезного простору можливостей, творчого і духовного зростання, набуття нових знань і професійних компетенцій!

Нехай навчальний рік буде багатим на нові починання і звершення!