Головна / test / Магістратура / ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Міжфакультетська магістерська програма

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

(денна форма навчання)

 Вперше в Україні!

Освітня програма спрямована натеоретичну і практичну підготовку фахівців з економічної безпеки підприємництвана рівні сучасної європейської освітита світового досвіду, а саме аналітиківз експортного контролю товарів (технологій) подвійного використання.

 

Переваги освітньої програми:

 • вступ на освітню програму можливий після закінчення бакалаврату будь-яких спеціальностей та факультетів;
 • формування професійних компетенцій та навичок у сфері економічної безпеки підприємництва;
 • підготовка фахівців з експортного контролю товарів і технологій подвійного використання;
 • навчально-методичне забезпечення та фінансування програми реалізується за підтримки ЄС;
 • викладання здійснюватиметься провідними викладачами Університету та фахівцями з ЄС;
 • окремідисципліни викладаютьсяанглійською мовою;
 • наявність блоку дисциплін вільного вибору студента;
 • стажування студентів у країнах ЄС;
 • проходження практики в державних установах,провідних українськихтаіноземних компаніях;
 • можливість проживання у гуртожитку поряд з навчальним корпусом.

 

Перспективи працевлаштування:

 • в органах державної владита органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та закордонних компаніях;
 • уміжнародних організаціях;
 • у державній службі експортного контролю;
 • у торгово-промисловій палаті України та інших держав.

 

Унікальність програми:

Магістерська програма є актуальною у зв’язку з загрозами та викликами, що існують у глобальному просторі, а саме контроль у сфері обігу товарів і технологій подвійного використання.

В Україні виникла гостра потреба щодо підготовки фахівців з економічної безпеки підприємництва – аналітиків з CBRNбезпеки та експортного контролю.

CBRNбезпека – це сукупність різноманітних заходів із запобігання розповсюдженню та контроль за обігом (chemical, biological, radiological, nuclear) товарів і технологій подвійного використання.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

Basic Knowledge of CBRN
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
Безпека бізнесу
Globalization challenges
Правове регулювання економічної безпеки
Відповідальна поведінка підприємця
Економічна діагностика бізнесу
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
Стратегічне управління
Global Trade controls
Export control of dual-use goods and technologies
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Детінізація підприємницької діяльності
Електронний бізнес
Кваліфікаційна робота магістра
Комплексний підсумковий іспит за спеціальністю

2. Дисципліни вибору ВНЗ:

Науково-дослідна практика
Митна безпека
Кібернетична безпека
Експертиза та сертифікація товарів і технологій подвійного використання
Екологічна безпека підприємництва

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік і 9 місяців.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами випробувань:

 • ЗНО з іноземної мови;
 • іспит з фаху;
 • додатковий вступний іспит(для осіб, що мають ОСбакалаврачимагістраабоОКР спеціаліста), здобутого за іншою (неекономічною) спеціальністю) (критерії оцінювання «зараховано» або «не зараховано»).

Перелік документів для вступу та ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2019 РОЦІ: http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/Pravula2019.pdf

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

з понеділка поп’ятницю– з 9.00 до 17.00,

03 червня – з 9.00 до 18.00,

10 серпня – з 9.00 до 18.00 ,

11 серпня – з 9.00 до 13.00 . 

Початок занять – 1 вересня 2019 р.;

Форма навчання – денна;

Мова навчання– українська (окремі дисципліни викладаються англійською мовою).

Детальну інформацію про умови вступу та навчання можна отримати:

Кафедра підприємництва

м. Київ, вул. Васильківська,90-А, ауд. 904
Тел.: +38 (044) 521 3547

http://econom.univ.kiev.ua/departments/entrepreneurship/
Шукайте нашу сторінку«Кафедра підприємництва» у Facebook:

https:/goo.gl/1k2op6