2023

XХІ Міжнародна науково-практична конференція

“Шевченківська весна 2023. ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

29-31 березня 2023

Інформаційний лист

Приклад оформлення тез ШВ 2023

Інформаційний лист (Information letter) ШВ 2023 англійською мовою

Програма конференції

Збірник Шевченківська весна

XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» 

(XVІ International Scientific and Practical Conference «World Trends and Prospects of Development  of the Financial System of Ukraine» «WTPDFSU’2023»)

Кафедра фінансів

25-26 травня 2023

Інформаційний лист

Приклад оформлення матеріалів

Information letter WTPDFSU

Програма конференції

Матеріали конференції

Круглий стіл «Соціальна безпека людини в умовах війни: сутність, особливості та шляхи забезпечення» 

Кафедра фінансів

28-30 червня 2023

Програма круглого столу

Матеріали круглого столу

Круглий стіл «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни » 

Кафедра фінансів

27-29 вересня 2023 

Програма круглого столу

Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА
ОПОДАТКУВАННЯ»
10 листопада 2023 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Матеріали конференції