Головна / Full-time / Specialities and education programmes / Торгівля, логістика та екологічне підприємництво

Торгівля, логістика та екологічне підприємництво

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»
(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок із підприємницької діяльності, організації міжнародної і внутрішньої торгівлі, товарообігу між компаніями, формування ланцюгів поставок з турботою до людини та довкілля. Практичні заняття та практика допоможе освоїтися у плануванні торгових операцій, укладанні угод на ринку, біржах.

Важливу роль для майбутньої професійної діяльності має вивчення дисциплін із економіки, менеджменту, маркетингу, організації, комерційної, торговельної діяльності, товарознавства,    бухгалтерського обліку,  ціноутворення, комп’ютерних систем, сучасних технологій «зеленого» бізнесу тощо.

Переваги освітньої програми

Переваги навчання за освітньою програмою «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»):

 • отримання якісних знань, практичних навичок популярних і потрібних на ринку праці спеціальностей із торгівлі, логістики та  екологічного підприємництва;
 • опанування практичних знань щодо створення успішного власного бізнесу;
 • можливість працевлаштування у провідних компаніях України і за кордоном;
 • сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали та ін.);
 • викладання окремих дисциплін англійською мовою;
 • залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;
 • впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес (комп’ютерні класи, лабораторія, інтерактивні дошки та інші електронні засоби);
 • поглиблене навчання спеціалізованим інформаційним технологіям управління екологічним підприємництвом, торгівлею та логістичними схемами;
 • використання у навчанні комп’ютерних симуляторів для імітації практичної підприємницької діяльності;
 • проходження практичної підготовки на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах, в установах, організаціях;
 • виїзні практичні заняття на базі виробничих, торговельних і транспортних підприємств;
 • організація навчання на базі літніх університетів і шкіл у зарубіжних країнах.

Випускники освітньої програми – високо конкурентні фахівці на ринку праці, які працюють в структурних підрозділах корпоративних і франчайзингових торговельних мереж, на виробничих, торговельних  підприємствах, у логістичних комплексах, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаніях, у громадських організаціях і центрах соціальної роботи, у державних адміністративних органах та установах.

Основні напрями професійної діяльності – товарознавчо-експертна, контрольно- інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Вступ до університетських економічних студій;
 • Українська та зарубіжна культура;
 • Філософія
 • Соціально-політичні студії
 • Основи трудового права
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Науковий образ світу
 • Основи “зеленої економіки”
 • Економічна теорія
 • Економічна історія та історія економічної думки
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Вища математика для економістів
 • Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
 • Економетрика
 • Сучасні інформаційні технології в економіці
 • Статистика для економістів
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Інвестування
 • Страхування
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Економіка торговельного підприємства
 • Екологічний менеджмент
 • Екологічне підприємництво
 • Логістика
 • Організація і технологія торгівлі
 • Бізнес-планування

Дисципліни вибору ВНЗ:

 • Виробнича практика
 • Економічний аналіз
 • Тренінг “Стратегія “зеленого” розвитку підприємства”

Дисципліни вільного вибору студента:

Кластер 1. “Екологічне підприємництво”

 • Екологічна політика та управління екологічною безпекою підприємства
 • Екологічний маркетинг
 • Екоконтролінг (англійською мовою)
 • Екологічний облік, оподаткування та звітність (англійською мовою)
 • Екологічна стандартизація та сертифікація
 • Еколого-економічна політика ціноутворення (англійською мовою)
 • Правове регулювання зеленого бізнесу
 • Екологічний аудит (англійською мовою)
 • Економіка сталого розвитку та сучасні еколого-економічні проблеми
 • Управління еколого-економічними ризиками підприємства

Кластер 2. ” Торговельна та логістична діяльність”

 • Основи підприємницької діяльності
 • Організація рекламної діяльності
 • Аналіз і прогнозування товарних ринків
 • Основи біржової діяльності
 • Основи товарознавства продовольчих товарів
 • Основи товарознавства непродовольчих товарів
 • Митна справа
 • Інформаційні технології в торгівлі та логістиці
 • Логістичний менеджмент
 • Комерціалізація інтелектуальної власності (англійською мовою)
 • Start up (англійською мовою)
 • Електронна комерція (англійською мовою)

Умови вступу  – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.