Фінансовий бізнес

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС»

(денна форма навчання)

 

Освітня програма «Фінансовий бізнес» є сучасною бакалаврською програмою, що поєднує основи фінансів, банківської справи та страхування зі спеціалізованими модулями з ризик-менеджменту, фінансової аналітики та фінтеху.

Програму розроблено для задоволення потреб роботодавців. Наш акцент на розвиток hard skills та soft skills дає вам конкурентну перевагу на ринку праці.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

 • підготовка фахівців, які володіють двома групами ключових знань і вмінь, що важливі для роботи: hard skills та soft skills;
 • поєднання вивчення класичних дисциплін з фінансів, банківської справи та страхування з інноваційними;
 • викладання курсів сертифікованими викладачами, практиками та експертами з фінансового ризик-менеджменту і ринку цінних паперів;
 • використання студентами і викладачами інформаційних терміналів для професіоналів фінансового ринку – Thomson Reuters, Bloomberg;
 • отримання здобувачами практичних навичок з фінансів, банківської справи та страхування за рахунок обов’язкового проходження виробничої практики у фінансових та нефінансових корпораціях, а також у фінансових регуляторах.
 • залучення студентів до участі у професійних конкурсах (NBU Challenge, Міжнародний конкурс «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» та інші);
 • проведення активностей в рамках об’єднання «FinEducation»;

 

 CФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 • банки, інвестиційні компанії і компанії з управління активами, страхові компанії і недержавні пенсійні фонди, фінансові компанії, FinTech-компанії та інші фінансові посередники;
 • Національномий банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів;
 • професійні асоціації;
 • консалтингові компанії;
 • міжнародні фінансові установи.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
Вступ до університетських студій

Академічне письмо

Філософія

Основи права та господарське законодавство

Іноземна мова професійного спрямування

Економіка сталого розвитку

Економічна теорія

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Вища математика для економістів

Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів

Сучасні інформаційні технології

Фінанси

 

Іноземна мова професійного спрямування

Макроекономіка

Статистика для економістів

Менеджмент

Маркетинг

Організація бізнесу

Інвестування

Фінансове регулювання та нагляд

Ринок фінансових послуг

Основи фінансового бізнесу

Економетрика

Наставництво та коучинг для лідерства

Фінансові посередники і ринки

 

Основи фінтеху

Страхування

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

Міжнародна економіка

Банківська система

Фінанси підприємств

Цінні папери та фондовий ринок

Фінансовий ризик-менеджмент

 

 

Центральний банк та монетарна політика

Консалтинг у фінансовому бізнесі

Курсовий проект фахової спрямованості

Виробнича практика

 

 

 

Дисципліни вільного вибору студента

 

Вибір блоками

 

Вибірковий блок «Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі»

 

Вибірковий блок «Фінансові ринки і аналітика»

 

Вибірковий блок «Фінансові технології»

 

Основи банківського менеджменту

Іноземна мова за кластером спеціалізації

Показники фінансової ефективності та бізнес моделі

Управління прибутковістю бізнесу в умовах невизначеності

Поведінкові фінанси

Основи управління ризиками інвестиційної діяльності

Бізнес-аналітика

Навики бізнес-презентацій фінансових проектів

Основи страхового менеджменту

Основи моделювання фінансових ризиків

Поведінкові фінанси

Фінансова аналітика

Стратегії трейдингу

Ринок страхових послуг

Ринок банківських послуг

Інновації на фінансовому  ринку

Навики бізнес-презентацій фінансових проектів

Основи венчурного фінансування

Основи оцінювання фінансових активів

Іноземна мова за кластером спеціалізації

 

Блокчейн технології та системи

Кібербезпека і кібергігієна

Цифровий банкінг

Іншуртег

Криптоактиви та алтернативне інвестування

Платіжні системи та технології

Програмування SQL

Програмування  Python

Іноземна мова за кластером спеціалізації

Програмування  R

 

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 

Перелік варіативних дисциплін №1

 

Перелік варіативних дисциплін №2

 

Перелік варіативних дисциплін №3

 

Психологія масової поведінки

Теорія ціноутворення

Оцінка бізнесу

Тайм-менеджмент

 

Тренінг «Економіка підприємства»

Кількісний аналіз емпіричних даних

Психологія ділового спілкування

Креативні стратегії реклами

Екологічна економіка

Фінансова математика

Психологія реклами

Програмування

 

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (8 семестрів).

 

Для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста  4 семестри (результати навчання перезараховуються із програми підготовки молодшого спеціаліста).

 

УМОВИ ВСТУПУ – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.