Головна / Full-time / Russian-taught Education Programmes / Економіка підприємства

Економіка підприємства

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма спрямована на фундаментальну підготовку економістів широкого профілю в галузі економіки. Основні компетенції набуті під час навчання: організація планово-економічної діяльності підприємства, систематизація та групування первинної інформації для розробки усіх видів планів, оцінка доцільності впровадження інвестиційних проектів, аналіз показників діяльності підприємства і його підрозділів, обґрунтування доцільності управлінських рішень по впровадженню нових видів продукції, нової техніки, планування витрат, складання кошторису витрат по підрозділах, видах діяльності.

Переваги освітньої програми:

  • кафедра економіки підприємства має багаторічний досвід підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів економічних наук, докторів з економіки підприємства;
  • програма підготовки носить практичний характер, дозволяє працевлаштуватися на підприємствах різних форм власності, в органах державної влади;
  • кваліфікований викладацький склад з досвідом наукової та практичної роботи. Серед наших викладачів: Єхануров Ю.І. (Голова Фонду Держмайна України, Міністр економіки, Міністр Оборони, Прем¢єр-міністр України),  Баюра Д.О. (Фонд Держмайна України), Піменова О.В. (METRO CASH and Carry);
  • творча атмосфера навчання, що сприяє досягненням студентів: переможці Всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт;
  • міжнародні зв’язки – Угода про впровадження програми подвійного дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Вищою школою бізнесу – Національним університетом Луїса (Польща);
  • викладання низки дисциплін англійською мовою.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

  • на успішних підприємствах різних галузей економіки (Біофарма, Данон Україна, Рошен, Київстар, Хенкель Україна, Укрпошта, McKinsey and Company та ін.);
  • в органах державної влади – Міністерство фінансів, Державна податкова інспекція, Міністерство економіки.
Навчальні дисципліни, що вивчаються:

1. Обовязкові навчальні дисципліни:
Економіка підприємства;
Планування діяльності підприємства;
Організація виробництва;
Менеджмент;
Маркетинг;
Фінанси;
Інвестування;
Міжнародна економіка;
Економіка праці та соціально-трудові відносини;
Економетрика;
Проектний аналіз;
Корпоративне управління;
Страхування;
Оцінка бізнесу;
Мікроекономіка;
Макроекономіка.

2. Дисципліни вибору ВНЗ:
Виробнича практика;
Економічний аналіз;
Логістика.

3. Дисципліни вільного вибору студента:

Кластер 1. «Економіка та організація діяльності підприємства»
Капітал підприємства: формування і використання (англ)
Фінанси підприємства
Тренінг  з «Економіки підприємства»
Управління ресурсами підприємства
Організація виробництва
Аналіз економічного потенціалу
Обґрунтування господарських рішень
Оподаткування суб’єктів господарювання
Бізнес-планування (англ)
Контроллінг

Кластер 2. Моделі розвитку підприємства
Інноваційна модель підприємства
Репутаційний капітал  підприємства
Тренінг  «бізнес-моделювання»
Економічна безпека підприємства
Стратегія підприємства
Реінженіринг бізнес-процесів (англ)
Соціоекономіка підприємства
Фінансова звітність та прогнозування фінансово-економічних результатів
Формування бізнес-моделі підприємства (англ.)
Розміщення цінних паперів і IPO

Мова навчання – російська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

Термін навчання (денна форма) – 4 роки

Термін навчання (заочна форма) – 5 років