Головна / Full-time / Russian-taught Education Programmes

Russian-taught Education Programmes

 

Спеціальності та освітні програми за освітнім ступенем “БАКАЛАВР” (мова навчання англійська)

денна форма навчання:

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка (мова навчання англійська, українська) / Economics

Термін навчання: 4 роки