Dates of admission examinations

Організація прийому документів на навчання від іноземців та осіб без громадянства для здобуття ступеня бакалавра покладена на відбіркову комісію Підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка розташована за адресою:
м. Київ, вул. Васильківська, 36.

WEB: http://pd.knu.ua/ru/bachelors-degree/

Конкурсний відбір на навчання здійснюється за результатами:
1. Вступного випробування з мови навчання.
2. Вступного випробування з фахової дисципліни.