Головна / Освітні програми / Undergraduate courses 2020 / Економіка та економічна політика

Економіка та економічна політика

051 ЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

 

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти і передбачає набуття студентами компетентностей з економічної політики та інтелектуальної власності

 

Переваги освітньо-професійної програми:

 • фундаментальна підготовка у сфері економічної теорії, мікро- та макроекономіки, розробки та реалізації економічної політики, економіки інтелектуальної власності;
 • можливість навчання за одним із двох вибіркових блоків: вибірковий блок «Економіка інтелектуальної власності», вибірковий блок «Економіка та економічна політика»;
 • набуття загальних та фахових компетентностей у сфері економіки та економічної політики, економіки інтелектуальної власності, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та економічної політики, змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • потужний кадровий склад випускової кафедри (9 докторів економічних наук, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки та в галузі освіти, 2 лауреати премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України);
 • посилення практичної складової викладання навчальних дисциплін шляхом залучення професіоналів-практиків із Національного банку України, Антимонопольного комітету України, компанії ICU;
 • виробнича практика у Міністерстві економіки України, Державній регуляторній службі України, провідних банківських установах, на підприємствах різних форм власності;
 • широкі можливості для академічної мобільності та стажування в провідних зарубіжних університетах;
 • активна участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, економічних олімпіадах, спільних проєктах з Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та інших;
 • можливість навчання за програмою другого циклу (магістерською), в тому числі за ОНП «Економіка та економічна політика», ОПП «Економіка та право», англомовною ОПП «Economics and Politics».

Випускники освітньо-професійної програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях, в аудиторських компаніях.

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО 

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Економіка та економічна політика”

 НАШІ КОНТАКТИ

03022, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 609

(м. “Васильківська”)

Телефон: (044) 521 – 35 – 80

E-mail: econom_teoriya@ukr.net