Головна / Освітні програми / ОС Доктор філософії / Менеджмент / Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень

Орієнтовні тематичні напрями наукових досліджень
для вступників до аспірантури за спеціальністю 073 «Менеджмент»

1. Стратегічне управління промисловими підприємствами на принципах сталого розвитку.
2. Управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
3. Управління кадровим потенціалом на підприємствах України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
4. Управління стратегічною гнучкістю підприємств України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
5. Управління інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
6. Компетентнісний підхід у розвитку управлінського персоналу підприємств.
7. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих структур.
8. Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства.
9. Стратегічний контролінг в управлінні інноваційною діяльністю підприємств.
10. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств  в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
11. Удосконалення системи управління персоналом підприємств України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
12. Інноваційне забезпечення сталого розвитку корпорацій в Україні.
13. Управління портфелем реальних інноваційно-інвестиційних проектів на підприємствах України.
14. Організаційно-економічне забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства.
15. Управління інтегрованими промисловими підприємствами на основі бюджетування.
16. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу підприємств в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
17. Стратегічне управління інноваціями у формуванні конкурентних переваг ІТ-підприємств.
18. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
19. Розвиток лідерських компетентностей персоналу підприємств України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
20. Управління організаційними змінами на підприємствах України.
21. Антикризовий менеджмент промислових підприємств Україні в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
22. Стратегічне управління людськими ресурсами промислових підприємств України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.
23. Стратегії ESG в умовах невизначеності.
24. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління публічних компаній України.
25. Політика IPO українських компаній у поствоєнний період.