Ковтун Наталія Василівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Контактна пошта: kovtun_natali@ukr.net

 

Навчання:

 • – Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, м. Київ, 1988 – 1992 рр. Освіта вища, диплом з відзнакою, спеціальність –  економіст зі статистики
 • – Аспірантура Київського національного економічного університету, м. Київ, 1992 – 1996 рр.
 • – Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Статистика» – 1996 р.
 • – Атестат доцента по кафедрі «Міжнародна економіка» – 1998 р.
 • – Докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2003-2006 р.
 • – Диплом доктора економічних наук за спеціальністю «Статистика» – 2006 р.
 • – Атестат професора по кафедрі «Статистики та демографії» – 2011 р.

Пройдені курси:

 1. Пройшла навчання на Вищих курсах іноземних мов при Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, м. Київ, 1998 р. за спеціальністю “Англійська мова для ділового спілкування” Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 2. General English “Certificate B1”, 2018 р.
 3. GlobalEnglish “Certificate business English Level 5”, 2018 р.
 4. British Council Course Certificate Upper-Intermediate (B2), 2021 р.
 5. Тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», 2019 р.

Стажування:

 1. SAS “Statistical Programming” Theorem Clinical Research, 2015 р. 

Трудова діяльність:

 • – 2016 – по теперішній час. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. завідувач кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії.
 • – 2016 – 2019. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. професор кафедри статистики та демографії
 • – 2015-2019 – Chiltern International Limited, м. Київ, науковий співробітних, біостатистик.
 • – 2009 – 2016. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. завідувач кафедри статистики та демографії
 • – 2006 – 2009. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. професор кафедри обліку та аудиту.
 • – 2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. докторант кафедри обліку та аудиту.
 • – 2003 – по теперішній час Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень, м. Київ, консультант з питань методології інвестиційної політики.
 • – 1998 р. – 2003. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. доцент кафедри обліку та аудиту.
 • – 1997 – 1998 рр. Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київ. доцент кафедри міжнародної економіки.
 • – 1996–1999 рр. Інформаційно-аналітична фірма “Ексор”, м. Київ, головний консультант з питань фінансового, статистичного та інвестиційного аналізу.
 • – 1996 – 1997 рр. Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київ начальник відділу методологічних проблем маркетингових досліджень світового ринку.

Громадська діяльність:

 • – Постійний член методологічної комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України.
 • – Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій (Д26.001.13) на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (з 2006 р.).
 • – Член редакційної колегії фахового науково-практичного журналу «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка» (з 2009 р.).
 • – Член редакційної колегії фахового науково-інформаційного журналу «Статистика України» (з 2009 р.).
 • – Член експертних комісій з ліцензійної та акредитаційної експертизи вузів на право ведення освітньої діяльності з підготовки фахівців (з 2009 р. по 2016 р.).
 • – Консультант Світового Банку з техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів.
 • – Упродовж 10 років член галузевої конкурсної комісії ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт «Кількісні методи в економіці (галузь знань – статистика)» та член журі ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади зі статистики.
 • – Відповідальний виконавець міжнародного проєкту UNDP «Дослідження думки населення України щодо процесів приватизації та формуванню ринку цінних паперів» (1995-1996), ТЕО Проєкту «Управління розвитком фондового ринку України» (1996), ТЕО Проєкту «Управління діяльністю підприємств у постприватизаційному періоді (1997), ТЕО Проєкту «Обґрунтування доцільності збереження мережі сертифікатних аукціонів» (1997), ТЕО Проєкту «Організація ефективного управління ринком незавершеного будівництва» (1999).
 • – Експерт міжнародних проєктів та є експертом Світового банку з техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів. Експерт проєкту «Розвиток Державної системи статистики моніторингу соціально-економічної трансформації в Україні» (з 2010 р.). Консультант Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту ТЕО «Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту в Україні» (з 2005 р.).
 • – Науковий консультант Biometrics FSPx, Covance (2016-2019) та EDETEK
  (2019-2021) з питань статистичної методології в клінічних дослідженнях.
 • – Веде активну роботу зі студентами, очолює дослідницьку групу та студентський гурток зі статистики за напрямом «Статистика охорони здоров’я», а саме «Статистичний аналіз захворюваності населення на онкологічні захворювання та оцінювання впливу онкологічної захворюваності на демографічну ситуацію в Україні».

Викладає курси:

«Статистика», «Статистичні методи прийняття стратегічних рішень», «Статистичні методи імплементації даних», «Фінансова статистика», «Методи забезпечення якості статистичних даних», «Фінансовий аналіз», «Міжнародна статистика», «Стратегічний аналіз», «Статистичне забезпечення управління бізнес процесами», «Статистичні аналітичні системи», «Біостатистика», «Статистичний аналіз даних», «Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень» (PhD), «Студії зі статистичного аналізу» (PhD).

Наукові інтереси:

Проблеми імплементації статистичних методів аналізу даних, Біометрична статистика, Статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Лауреат премії НАН України імені Михайла Васильовича Птухи (25 лютого 2015 р.),
 • – Грамота МОН (2008 р.)
 • – Грамота за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2014),·      Подяка ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2019)
 • – Подяка МОН (2021 р.)

Основні наукові праці:

Опублікувала 186 наукових та навчально-методичних праць, з них 142 наукових (15 статей у науково-метричних базах даних: 5 – у SCOPUS, 6 – WEB OF SCIENCE Core Collection), понад 10 – COPERNICUS,) і 44 навчально-методичних.

З проблем наукового дослідження протягом 5 років було опубліковано 9 статей у науково-метричних базах, 3 публікації за матеріалами конференцій англійською мовою, 7 статей іноземною мовою, 5 підручників з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з нормативних дисциплін (5 – з грифом МОН України), 4 монографії.

 1. Kovtun N. Quantitative measurement and modeling of globalization of companies and markets / N. Kovtun, A. Ignatyuk // Models and Methods for analysing and forecasting economic processes: Theory and practice – University of Economics Press, 2016. – p. 82 – 91. WEB OF SCIENCE
 2. Kovtun N.V. Synchronous and metachronous breast cancer in Ukraine / / I. Motuzyuk, O. Sydorchuk, N. Kovtun, Y. Kostiuchenko // Breast Disease. – Amsterdam, Netherlands. – 2017. – Vol. 37, no 2. – PP. 83-93. SCOPUS
 3. Kovtun N.V. Statistical analysis of trends and factors in cancer incidence of women of reproductive age in Ukraine / Kovtun N.V., Palian Z.O., Motyzuk I.M. // Models and methods for analysing and forecasting economic processes. Theory and practice – Cracow University of Economics Press, 2017 – p. 173 – 182. WEB OF SCIENCE
 4. Kovtun N. Analysis of trends and factors in breast multiple primary malignant neoplasms / Kovtun N.V. Motyzuk I.M., Palian Z. O., Sydorchuk O.I, Kostiuchenko Y.V // Breast cancer: Basic and clinical research, 2018. Vol 12. PP. 1-9. (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1178223418759959) SCOPUS
 5. Kovtun N. Socioeconomic inequalities in health in the post-Soviet Russia. / Pavitra P., Valtonen H., Kovtun N. // Narodonaselenie [Population]. 2018. Vol. 22. No. 1. P. 61-78. РИНЦ
 6. Ковтун Н.В. Використання регресії Кокса для прогнозування виживаності жінок з множинними злоякісними новоутвореннями. / Ковтун Н.В., Мотузюк І. М., Ганжа Р.О. // Статистика України. 2018. № 4. С. 65–71. https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/212/188. DOI: https://doi.org/10.31767/su.4(83)2018.04.08 Фахове видання
 1. Kovtun N.V. A Statistical Modelling approach for guiding the optimum Surgical Intervention of Breast Cancer / Kovtun N.V., Motyzuk I.M., Gangha R.O. // Статистика України. 2019. № 2. С. 42–48. https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/242/218. DOI: 10.31767/su.2(85)2019.02.05 Фахове видання
 1. Ковтун Н.В. Нові тенденції у доказовій статистиці: проблеми імпутації даних. / Н.В. Ковтун, А-Н. Я. Фаталієва // Статистика України. 2019. № 4. С. 4–13.DOI: https://doi.org/10.31767/su.4(87)2019.04.01  https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/263 Фахове видання
 1. Kovtun N.V. Launch of Master’s program (M.Sc.) in Health Economics and Statistics in Taras Shevchenko National University of Kyiv / Kovtun N.V., Kolodyazhna O.I., Babin K. V.// Статистика України. 2020. № 88(1). С. 91–101. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(88)2020.01.11 Фахове видання
 2. Ковтун Н.В. Програмна реалізація відновлення пропущених даних: порівняльний аналіз / Н.В. Ковтун, А-Н. Я. Фаталієва // Статистика України. 2020. № 91(4). С. 12–20. DOI: https://doi.org/10.31767/su.4(91)2020.04.02. Фахове видання

Навчальні підручники, посібники:

 1. КовтунН. В. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н.В. Ковтун // К.: Знання, 2011. – 1094 с. (Гриф МОН України)
 2. КовтунН. ВТеорія статистики: підручник. К.: Знання, 2012. – 340 с. (Гриф МОН України)
 3. КовтунН. В. Цінні папери: практикум. Навч. посібник / В.Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н.В. Ковтун // К.: Знання, 2013. – 998 с. (Гриф МОН України)
 4. КовтунН. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб.К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 527 с. (Гриф МОН України)
 5. КовтунН. В. Фінансова статистика: підручник. / Н. В.Ковтун, Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017. – 623 с. (Гриф МОН України) 

Монографії, монографічні статті:

 1. Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва: проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, С. В. Огреба. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 223 с.
 2. Ковтун Н.В. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості. Монографія. – / Н.В. Ковтун, Пальян З.О., Лібанова Е.М. та інші // К.: ВПЦ «Київський університет», 2016 – 479 с.
 3. Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики. Монографія. – / Н.В. Ковтун, В.О.  Бабірат-Лазунін // К.: ВПЦ «Київський університет», 2017 – 96 с. 

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Kovtun N.V. Safe resection margins in breast-conserving surgery / Y. Kostiuchenko, I. Motuzyuk, O. Sydorchuk, N. Kovtun, M. Krotevich // Abstract Book of the 42nd ESMO Congress (ESMO 2017 Congress Scientific Committee) Volume 28, 2017 Supplement 5. (Madrid, Spain 8–12 September, 2017). Oxford University Press. – р. 69. SCOPUS
 2. Kovtun N.V. Synchronous and metachronous breast cancer in Ukraine / I. Motuzyuk, O. Sydorchuk, N. Kovtun, Y. Kostiuchenko // Abstract Book of the 42nd ESMO Congress (ESMO 2017 Congress Scientific Committee) Volume 28, 2017 Supplement 5. (Madrid, Spain 8–12 September, 2017). Oxford University Press. – р. 70. SCOPUS
 3. Розробка клінічних випробувань та ціннісних пропозицій. Науково-практичний семінар. 4 лютого 2020 м. Мумбай, Індія, Міжнародний інститут народонаселення.

Підготувала 6 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.10 Статистика.

Виступає рецензентом і опонентом кандидатських і докторських дисертацій (впродовж 20 років – понад 10 кандидатських і 2 докторських), а також  рецензентом підручників і навчальних посібників. Брала участь більше ніж у 60 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.