Головна / Departments / Department of Entrepreneurship / Склад кафедри / Кот Людмила Леонідівна

Кот Людмила Леонідівна


Дата народження: 10.06.1977

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Навчання:

1994 – 1999 рр. –  студентка економічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,

2000 – 2003 рр. – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Кредит в умовах ринкової трансформації економіки”.

 Трудова діяльність:

2000 – 2001 рр. Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль», управління по роботі з клієнтами;

2004 – 2013 рр. Національний банк України, Департамент методології банківського регулювання і нагляду, відділ регулювання кредитних і ринкових ризиків;

2013 р. – асистент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2018 р. – доцент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

Кредит і кредитні відносини, розвиток підприємницької діяльності в Україні, ризики підприємницької діяльності, соціальне підприємництво, розвиток стартап проектів.

Викладає курси:

“Основи підприємницької діяльності”, “Соціальне підприємництво”, “Підприємництво в умовах невизначеності”, “Основи біржової діяльності”, “Кредитні відносини і кредитні зобов’язанняʼ.

 Основні публікації:

 1. Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії, методології, практики. – К.: Знання України, 2003. – 93 с.
 2. Кот Л. Л. Еволюція кредиту і кредитних відносин в умовах трансформації економіки//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. – 2002. – Випуск 59. – С. 134-138 .
 3. Кот Л. Л. Інституційне забезпечення розвитку кредитної системи України//Актуальні проблеми економіки – 2002 – №10. – С. 47-55.
 4. Кот Л. Л. Особливості формування кредитної системи України//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. – 2002. – Випуск 63. – С. 25-26.
 5. Кот Л. Л. Особливості функціонування механізму державного регулювання кредитних установ в Україні//Фінанси України – 2002 -№12. – С. 114-122.
 6. Кот Л. Л. Інвестиційна діяльність в Україні: шлях активізації кредитних установ//Актуальні проблеми економіки – 2003 – №2. – С. 36-39.
 7. Кот Л. Л. Роль і значення кредиту і кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки//Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.- Випуск 2. – К., 2003. – С. 253-260.
 8. Кот Л.Л. Ідентифікація ризиків підприємницької діяльності// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентний розвиток підприємництва в Україні». – 22-23 листопада 2012. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/26112012/zbirnuk.pdf, стор. 156-159.
 9. Гура В., Кот Л.Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Випуск 148. – с.53-55.
 10. Кот Л.Л. Ризики інноваційної діяльності підприємств// Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 23, том 1. – К.,2013. – С. 410-418.
 11. Кот Л.Л. Особливості ідентифікації ризиків інноваційної діяльності підприємств// Матеріали XIIIМіжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки». – 19 квітня 2013// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE13/docs/conf_materials.pdf, стор. 189-191.
 12. Комерціалізація наукових розробок: навчально-методичний комплекс/ упорядники І.І.Мазур, В.Л.Гура, О.В. Євтушевська, Л.Л. Кот. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 43 с.
 13. I.Mazur, L.Kot Problems of research and development commercialization in Ukraine// Economic annals – XXI. –2014. – № 5-6. – С.25-28.
 14. Кот Л. До питання про природу і сутність соціального підприємництва// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2014. – Випуск 165. – с.25-30.
 15. Кот Л. Економічний аналіз права як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин// Підприємництво, господарство і право. – 2015. – Випуск 232. – с.36-39.
 16. L. Kot, State aid as effective mechanism of state regulation and support of small and medium entrepreneurship// Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2016; 2 (179): pp.29-32 DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/179-2/4
 17. КотЛ.Л. Соціальнепідприємництво. Навчально-методичнийкомплексзабезпеченнявикладаннядисциплінидлямагістрівосвітньоїпрограми«Прикладнаекономіка» / УпорядникЛ.Л. Кот. – К.: видавництвоп/п«Механіка» – 2017.- 31 с. (1,5 д.а.)
 18. Kot L.L. Social entrepreneurship. Educational and methodological package for teaching the course for students taking Master’s in Applied Economics/ compiled by: L. L. Kot – К., 2017. – 31 p.