Пашнюк Леся Олегівна

Дата народження: 26 квітня 1981 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Асистент кафедри

Навчання:
У 2004 році закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю менеджмент організацій.
2004-2010 рр. – аспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2010 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію. З 2010 року кандидат економічних наук.

Викладає курси:
Організація виробництва
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Менеджмент

Наукові інтереси: актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів; посилення економічної безпеки вітчизняних підприємств в сучасних умовах; проблеми оновлення матеріально-технічної бази виробництва.

Навчання:
У 2004 році закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю менеджмент організацій.
2004-2010 рр. – аспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2010 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію. З 2010 року кандидат економічних наук.

Трудова діяльність:
З 2007 р. по теперішній час – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 40 наукових та методичних праць, серед них:

Пашнюк Л.О. Джерела фінансування оновлення основних фондів та напрями їх вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 9 (52) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2005. – с. 46 – 49;
Пашнюк Л.О. Стан та проблеми оновлення основних виробничих фондів промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 204: В 5 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – с. 353 – 363;
Пашнюк Л.О. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – с. 167 – 169;
Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – с. 76 – 81;
Мірошниченко О.Ю., Пашнюк Л.О. Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції підприємств хлібопекарської галузі // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 109-116;
Шегда А.В., Пашнюк Л.О. Динаміка основних засобів та зміна їх структрури на підприємствах хлібопекарської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – №107-108. – C. 10-15;
Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.;
Пашнюк Л.О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрямки реалізації /Теоретичні та прикладні питання економіки. зб. наук. праць, вип 26/ – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2011. – с. 196-201;
Пашнюк Л.О. Техніко-технологічна складова економічної безпеки України / Теоретичні та прикладні питання економіки. зб. наук. праць, вип 27, т.2/ – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2012. – с. 207-213;
Пашнюк Л.О. Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення / Інвестиції: практика та досвід, №22. – 2012. – с. 48-50;
Пашнюк Л.О. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу / Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Серія „Економіка”; вип. 144. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2013. – с. 35-38;
Goncharova O., Pashnyuk L. M&A market in current conditions / Zeszyty naukowe; kwartalnik 2(40). – Wydawca: Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie, 2013. – p. 39-49;
Організація виробництва. : навч. посіб. / упорядники: Л. О. Пашнюк,, О. П. Микитюк. – К. : ВПЦ ”Київський університет”, 2015. – 207 с.