Сагайдак Юлія Анатоліївна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: sagaydack_j@ukr.net

 

Навчання:

 • 1996-2001 – студентка економічного факультету Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.
 • 2002-2005 – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

 Трудова діяльність

 • З вересня 2005 року по листопад 2009 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • з листопада 2009 по грудень 2010 рр .- асистент кафедри екологічного менеджменту та  підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • з грудня 2010 р.  по теперішній час – доцент  кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси у сфері економіки підприємства, ціноутворення, зеленого бізнесу, екологічного підприємництва.
 • Науково-дослідна робота за комплексною темою «Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень», підрозділ «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя, шифр 06 БФ 040-01, в межах якої автором обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування акціонерних товариств; науково-дослідна робота за позабюджетною темою «Дослідження методів фінансування ринку нерухомості України» під кер. проф. Єщенка П.С., розділ «Аналіз стану іпотечного кредитування в економіці України та перспектив його розвитку»; науково-дослідна робота за комплексною темою «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики», шифр 11 БФ040-01, в межах якої досліджено питання екологічної безпеки діяльності підприємств,урбанізаціїта її впливу на довкілля тощо.
 • Брала  участь у роботі науково-дослідних, науково-практичних та міжнародних конференцій. Автор 47 наукових статей, 16 науково-методичних праць, 3 навчальних посібників, співавтор українсько-німецько-російсько-англійського Глосарію зеленого бізнесу за ред. проф. Базилевича В.Д.; 2 англомовних монографій.
 • Має грант Представництва ООН в Україні в рамках проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців у регіоні країн з перехідною економікою» щодо розробки та затвердження офіційної стратегії та плану дій виведення з обігу гідрохлорфторвуглеців, доопрацювання законопроекту «Про охорону озонового шару».

Викладає курси

«Екологічне підприємництво», «Товарна інноваційна політика», «Основи «зеленої» економіки», «Еколого-економічна політика ціноутворення» (англ.), «Оцінка та тенденції розвитку торгового підприємства».

Основні наукові праці

Монографії, навчальні посібники:

 1. Sagaydack J., Skopenko N., Loganathan N., Darushin O. Grounding for Conceptual Principles of Integration of the Companies Belonging to Ukraine’s Agro-industrial Complex as a Way to Economic Stabilization// Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. A monograph. -Odessa – Kyiv – Skudai-Johor – Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. -Bibliogr. –Iliustr. – 218 p.
 2. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія / За заг. ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. – К.: ДУІТ, 2019 – 272 с.
 3. Гацька  Л.П., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Л.П. Гацька, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Т.О. Мурована – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.
 4. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Екологічне підприємництво. – К: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 43 с.
 5. Julia Sagaydack Mechanism of functioning of ecological entrepreneurship and market // Restructuring: theory and practice. Monograph. / scientific editor Tatyana Mostenska, IrynaFedulova, VirginijaJurėnienė. – Kyiv – Kaunas – Szczecin: National University of Food Technologies, Institute of World Economy and International Relations, University of Szczecin, Vilnius University. – K.: Kondor, 2012. – 252 с.
 6. Julia Sagaydack, Natalya Skopenko Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas. – К: NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2011. – 280 p.

 

 1. Sagaydack J., Kharchenko T. Economical and ecological policy of pricing. – K.: Publishing and polygraph center “Kyiv University”, 2010. – 46 p.
 2. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Економіка інноваційного підприємства: практикум: Навч. посіб. К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м. Києві, 2010. – 304 с.- 48,0 др. арк. (гриф МОН лист №1/11-2765 від 02.04.2010 р.).
 3. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А. Економіка підприємства: збірник тестів і задач: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

Наукові статті:

 1. Sagaydack J., Fedulova I. Forming Company’s Risk Appetite // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol. 1(13), P.1.- P. 47-53.
 2. Сагайдак Ю.А. Дослідження питань захисту озонового шару Землі // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016/ Klaipeda: Baltija Publishing. – pp.231-234.
 3. Сагайдак Ю.А. Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса. – Вип. 14. – 2015. – С.222-225.
 4. Sagaydack J. Specific feature of development of ecological entrepreneurship in Ukraine // Economics and Sociology, Vol. 6, No 2, 2013, pp. 28-38.
 5. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Specific feature of development of organic products market in Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – К.:КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С.38-43.
 6. Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А. Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – К.:КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С.254-257.
 7. Сагайдак Ю.А. Забруднення довкілля як загроза сталому розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип. 25. – 2011 р.- С. 278-284.
 8. Сагайдак Ю.А, Скопенко Н.С. Екологізація економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Вип. 5-2. – 2011. – С. 250-260.