Головна / Departments / Department of Environmental Management and Entrepreneurship / Склад кафедри / Кириченко Анастасія Володимирівна

Кириченко Анастасія Володимирівна

Вчений ступінь та звання: кандидатка економічних наук, доцентка

Посада: доцентка кафедри екологічного менеджменту та підприємництва (за сумісництвом)

Електронна пошта: akyry@i.ua

 

Освіта, навчання:

– 2001-2005 рр. – студентка  бакалаврату Національного аграрного університету

– 2005-2006 рр. – студентка  Національного аграрного університету

– 2007-2010 рр. – аспірантка економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

– 2011 р. – захистила дисертацію на тему «Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва»

 

Трудова діяльність:

– з вересня 2010 р. по квітень 2013 р. на посаді асистентки, старшої викладачки кафедри податкової та страхової справи Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– з квітня 2013 р. по січень 2015 р. на посаді старшої викладачки, доцентки кафедри фінансів і кредиту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– з січня 2015 р. по листопад 2016 р. на посаді доцентки кафедри державних фінансів (пізніше оподаткування і страхування, ще пізніше фіскальної політики і страхування) Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– з вересня 2018 р. по липень 2019 р. на посаді доцентки кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– з листопада  2019 р.  по т.ч. на посаді доцентки кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України.

– з вересня 2023 р. по т.ч. на посаді доцентки кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

 

Викладає курси:

«Основи підприємницької діяльності», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Технічне регулювання»», «Міжнародне технічне регулювання у підприємницькій діяльності».

 

Наукові інтереси:

Розвиток електронної комерції; розвиток внутрішніх та світових ринків продовольчих ресурсів.

 

Пройшла курси підвищення кваліфікації: НУБіП України, підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи (2022 р., 2023 р.); Національний університет харчових технологій, Інститут післядипломної освіти, Математико-статистичний аналіз у наукових дослідженнях (2022 р.); НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, Підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін (2015 р.).; НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, Підвищення кваліфікації з використання ІКТ в навчальному процесі (2014 р.); НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, Підвищення педагогічної майстерності викладача (2011 р.); Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості Дерспоживстандарт України, Стандартизація, метрологія та сертифікація (2007 р.).

Стажування: Kyiv School of Economics, “Управління публічними фінансами” (2021 р.).; Національний університет біоресурсів і природокористування України, стажування на підприємстві “Податкова та фінансова звітність підприємств” (2018 р.); Болгарський університет University Prof. D-r Asen Zlatarov (м. Бургас, Болгарія) міжнародне стажування за програмою “Economics” (2017 р.)

 

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі:

Монографії:

 1. Кириченко А.В. Розвиток соціального страхування в Україні: монографія. Київ : ЦП “КОМПРИНТ”, 2017. 197 с.
 2. Кириченко А.В. Ефективність функціонування системи недержавного пенсійного страхування в Україні. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sectror: monograph / Davydenko N.M., Dimitrov I.T. and others. Shioda Gmbh, Steyr, Austria, 2018. Р. 167-176.
 3. Кириченко А. В. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сучасній системі господарювання підприємств. Теорія, методологія і  практика  господарсько-фінансової  діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 59-63.
 4. Кириченко А. В. Ринок добровільного особистого страхування: теорія та практика. Сучасні тенденції розвитку  фінансово-кредитної  системи:  теорія  та практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 115 с., С. 62-66.
 5. Kyrychenko A. V. The impact of european integration on the system of social protection of the population. The formation and  peculiarities  of  the  implementation  of  the European Union’s Eastern policy: Scientific monograph [science eds.  T. Astramovich-Leik, Ya.  Turchyn].  Riga,  Latvia :  “Baltija  Publishing”, 2022. P. 135-150.
 6. Kyrychenko A. V. Development of ukrainian electronic commerce in the context of the russian-ukrainian war. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 127-136.

Наукові статті:

 1. Кириченко А. В. Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 284. С. 92-97.
 2. Кириченко А.В. Особливості страхування життя населення. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». 2019. № 15(43). С. 104-107.
 3. Кириченко А.В. Медицинское страхование в Украине и Турции: сравнительная характеристика. XI international congress on social sciences, Сhina to adriatic. (Bursa, 8-10 November 2019). Bursa, 2019. С. 693-697.
 4. Кириченко А.В. Соціальне страхування як важлива складова соціального захисту населення. Міжнародний електронний науково-практичний  журнал «WayScience». 2019. №2 (4). С. 94-119. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/01/Zbirnik-statey—-2-4-3.pdf.
 5. Кириченко А. В. Особливості фінансування охорони здоров’я в Україні та Канаді. Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. Ajax Publishing. (Montreal, 21 January 2020). Montreal, Canada, 2020. Р. 59-62.
 6. Кириченко А. В. Развитие украинского и турецкого пенсионного страхования. Аnkara international congress on scientific research-ІІ. (Аnkara, 6-8 March 2020). Аnkara, 2020. С. 222-226.
 7. Kyrychenko A. Pension insurance and its development in Ukraine and Moldova. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”. 2020. №. 1 (7). P. 59-65.
 8. 9. Кириченко А. В. Досвід українського та італійського медичного страхування в боротьбі з COVID-19. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Pisa, 15 February 2021). Pisa, 2021. Р. 64-69.
 9. Kyrychenko A. The burden in the social insurance system on business entities in Ukraine and the EU. VUZF review. 2021. № 6(2). P. 239-244.
 10. Кириченко А. В., Березовська Л. О. Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності Китаю та України. Китаєзнавчі дослідження. 2021. №2. С. 52-64.
 11. Березовська Л.О., Кириченко А.В. Державне регулювання біржового ринку капіталу в Україні. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. №21(49). С. 4-9.
 12. Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Логістична діяльність у сфері міжнародної електронної комерції. Економіка та суспільство. 2021. №28. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-16
 13. Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. №29. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10
 14. Кириченко А. В., Березовська Л. О. Розвиток електронної комерції та торговельної логістики Китаю. Китаєзнавчі дослідження. 2021. №3. С. 97-108.
 15. Березовська, Л. О., Кириченко А. В. Розвиток електронної комерції в Україні та ЄС. Економіка та суспільство. 2022. №42. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15
 16. Березовська, Л. О., Кириченко А. В. Державні закупівлі як інструмент стимулювання розвитку інновацій. Економіка та суспільство. 2022. №43. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-4
 17. Кириченко А.В., Давидова А.О. Інтернет-трейдинг на біржовому ринку: теоретичний та аналітичний огляд. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. (2 (02), 46-51. https://doi.org/10.32782/dees.2-8
 18. Березовська Л. О., Кириченко А. В. Цифровий маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства під час війни. Економіка та суспільство. 2023. №51. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47
 19. Ilchuk M., Kyrychenko A., Vodnitskyi M. Development of e-Commerce in Ukraine in the War and Post-War Conditions. Science and Innovation, 2023. №19(3), 3-14. https://doi.org/10.15407/scine19.03.003 (WoS; Scopus).

Google Scholar

Scopus 

Web of Science

ORCID