Тадеєв Юрій Петрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економічної кібернетики

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 1998-2003 – магістр з математики механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003-2006 – аспірант факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2011-2014 – докторант факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

 • – З вересня 2021 р. – по теперішній час – доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2017 – 2021 – доцент кафедри математичного моделювання економічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
 • – 2014 – 2016 – доцент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету
 • – 2008-2011 – доцент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету
 • – 2006-2008 – доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету
 • – 2003-2006 – начальник відділу європейської освіти Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені акад. С. Дем’янчука
 • – 2002-2003 старший викладач кафедри прикладної математики  Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені акад. С. Дем’янчука

 

Стажування:

 • – Вересень 2016 – червень 2017 – стипендіат програми імені Лейна Кіркланда (Варшава, Польща):
 • – місце афіляції – Варшавська школа економіки (SGH), тема наукового дослідженя «Моделювання пенсійної реформи в Україні за допомогою OLG-моделей (моделей поколінь, що перетинаються)»

Викладає дисципліни:

 • – Вища математика для економістів
 • – Математична статистика
 • – Economic Dynamics
 • – Теорія ймовірності та математична статистика

Наукові інтереси:

Математичні моделі економічного зростання, моделювання сталого розвитку, моделювання пенсійних систем

Основні наукові праці:

Автор понад 50 публікацій у міжнародних та українських виданнях.

 1. Тадеєв Ю.П. Односекторна модель економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 530–535. (Scopus)
 2. Tadeyev Y.P. On optimal control of investment in physical capital, human intellectual capital and environmental protection. – Чеська Республіка, Брно, 2012.
 3. Ляшенко І.М., Тадеєв Ю.П. Динамічний міжгалузевий баланс з випереджуючим аргументом // Економічна кібернетика. – 2013. – № 4. – С. 57–64.
 4. Тадеєв Ю.П. Односекторна модель економічного зростання з врахуванням інтелектуального капіталу // Журнал європейської економіки. – 2012. – Том 11. – № 4. – С. 383–390.
 5. Тадеєв Ю.П. Односекторна модель з фізичним капіталом та людським капіталом з інтелектуальною складовою // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 2(62). – С.139–146.
 6. Тадеєв Ю.П. Магістральна траєкторія динамічного міжгалузевого балансу з лінійно-однорідними функціями проміжних витрат та капіталоємності продукції // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 6. – С.254–260.
 7. Lyashenko I.M., Tadeyev Y.P. Ecological-economic dynamics with consideration for intellectual capital. – Чеська Республіка, Брно, 2012.
 8. Ляшенко И.М., Тадеев Ю. П. Модель оптимального экономического роста с линейной производственной функцией физического и интеллектуального капиталов. // International Journal “INFORNATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”. – Болгария, София. – 2013. – Volume 7. – Number 3. – С. 294–299.
 9. Тадеєв Ю.П., Бурлака О.М. Моделювання підтримки прийняття рішення у виборі постачальника сировини для нафтової галузі України // Проблеми системного підходу в економіці. – 2015. – Випуск 51. – С. 85-89.
 10. Тадеєв Ю.П., Ковальчук М.М. Інтелектуальний капітал–важливий фактор у розвитку інноваційної економіки // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 29(1). – С. 127-130.
 11. Малик І. П., Тадеєв Ю. П., Шкробот М. В. Теоретичні та емпіричні закономірності еволюції концепції економічного зростання // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 36. – С. 56-62.
 12. Малик І. П., Тадеєв Ю. П., Шкробот М. В. Форсайт як інструмент розвитку енергетичного сектору держави на прикладі республіки Польщі // Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7724 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.65