Кухта Павло Володимирович

E-mail: kukhta@knu.ua
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної, відповідальний по кафедрі за наукову роботу

 

Навчання:

 • – У 1999 р. закінчив із відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій».
 • – У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Управління інвестиційною діяльністю підприємств України» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • – У 2012 р. навчання за програмою “SAP TERP10 – Інтеграція бізнес процесів”, сертифікований фахівець (Certificate ID: 0009742552. Certified on: July 24, 2012).

 

Трудова діяльність:

 • – З 1999 р. – асистент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва, з 2001 р. – кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2000–2009 рр. – викладач Інституту менеджменту та фінансів (Інститут економіки, менеджменту, банківської та страхової справи).
 • – 2004 р. – старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу, факультет економіки і права Київського національного лінгвістичного університету.
 • – 2010 р. – викладач Інституту післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • – З 2012 р. донині – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2016–2019 рр. – старший науковий співробітник відділу інституційних секторів економіки НДФІ Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • – 2019–2021 рр. – старший науковий співробітник економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність:

Відповідальний за наукову роботу по кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (2011–2021 рр.).

Виконання держбюджетних тем: «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0119U100324), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019–2021 рр.; «Стабілізація фінансів державних корпорацій України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U000934), етап ІІ «Регулювання фінансових операцій державних корпорацій в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС», етап IІІ «Формування правил прозорості фінансів державних корпорацій: стабілізаційні ефекти суспільного моніторингу і довіри», ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, 2016–2017 рр.; «Формування системи управління фіскальними ризиками в Україні: теорія, методологія, практика» (номер державної реєстрації 0118U000285), етап ІІ, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, 2019 р.; «Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій в науку і освіту», ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, 2017–2018 рр.

Участь у дослідженнях: «Управління національною безпекою в умовах глобалізаційних викликів: макро-, мікро-, регіональний та галузевий рівні» (номер державної реєстрації 0118U005209), Полтавська державна аграрна академія, 2021 р.; «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» (номер державної реєстрації 0117U002531), Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 2021 р.; «Концепція інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0120U105469), Полтавська державна аграрна академія, 2021 р.; науково-дослідна тема «Infocommunication Aspects of Economic Security» (Protocol 1-21 of February 25, 2021, Information Systems Management University, Latvia); «Інноваційний розвиток менеджменту в умовах інформаційного суспільства» (№ 16 Кф040-02) комплексної науково-дослідної програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (2016–2021 рр.).

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках у галузі науки «Менеджмент» (2015 р., 2016 р.).

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», 2013 р. (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка» (2014–2021 р.), рецензування поданих матеріалів.

Член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (2019 р., 2021 р.), рецензування поданих матеріалів, укладання програми та збірника матеріалів форуму.

Відповідальний по кафедрі менеджменту за підготовку номерів наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» (2010–2015 рр.).

Рецензування наукових статей, поданих до фахового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» (2014–2015 рр., 2021 р.).

Рецензування і підготовка експертного висновку на підручник «Основи міжнародного інвестиційного менеджменту», підготовленого на кафедрі міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у складі авторів: проф. О.І. Рогач, доц. П.В. Дзюба (2021 р.).

Рецензування навчально-методичного комплексу “Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»” (2020 р.).

Рецензування Навчально-методичного комплексу забезпечення викладання навчальної дисципліни «Динаміка розвитку підприємництва» (упорядник О.В.Богуславський), 2015 р.

Опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2015 р.).

Наукове керівництво студенткою, яка одержала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інвестування» (2012 р.); наукове керівництво студентом, який одержав Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2017 р.).

Виступив рецензентом по дисертаційним роботам 15 аспірантів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Здійснював керівництво науковою роботою понад 300 студентів.

 Стажування:

Стажування за програмою курсів «SAP TERP10 – Інтеграція бізнес процесів»: «SAP Certified – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5» (2012 р).

Стажування у Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (2019 р.).

 Відзнаки:

Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2020 р).

Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю (2014 р.).

Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету (2017 р.).

Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в номінації на звання «Кращий куратор 2012–2013 н.р.».

Грамота Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за активну участь у роботі комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012 р.).

Подяка Голови галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі секції «Інноваційний та інвестиційний менеджмент».

Подяка Голови оргкомітету конференції за творчу співпрацю в організації та проведенні XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016: Економіка».

Подяка Голови галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі.

Подяка Декана економічного факультету за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою та підготовці студента-призера ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році.

Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм (2016 р.).

Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм (2017 р.).

Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за організацію та успішне проведення FORUM EFBM 2.0. Зміни. Адаптація. Нова Економіка (28 вересня – 1 жовтня 2021 р. м. Київ).

Підготовлені під науковим керівництвом П.В. Кухти кваліфікаційні роботи магістрів неодноразово визнано кращими по кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Підготував до участі в олімпіаді переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» (Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2012 р.). Здійснював керівництво науковою роботою переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2017 р.).

Викладає дисципліни:

«Інвестиційний менеджмент», «Інвестування та інвестиційна політика», «Антикризовий менеджмент», «Система прикладних методів менеджменту», «Інвестиційний аналіз», «Управління інвестиційним портфелем».

Наукові інтереси:

Управління інвестиційною діяльністю підприємств, антикризове управління, державна інвестиційна політика, методи інноваційного менеджменту. 

Основні наукові праці:

Загальна кількість наукових праць та навчально-методичних праць – 83; з них: наукових – 70; у колективних монографіях – 6; наукових статей – 46; статей у міжнародних наукометричних базах – 26 (зокрема: Scopus –4; Web of Science – 2; Index Copernicus – 22 та ін.).

Основні наукові та навчально-методичні праці присвячено: вирішенню актуальних проблем оцінювання вартості капіталу підприємств та ефективності інвестиційних проектів, активізації формування інвестиційних ресурсів підприємств; удосконаленню фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, визначенню інвестиційних пріоритетів в умовах глобалізації, інфраструктурному забезпеченню інноваційної діяльності в Україні; структурній перебудові економіки України; удосконаленню державного регулювання інвестиційної діяльності українських підприємств.

Дисертація, автореферат дисертації:

Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. К., 2008. 18 с.

Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України :. дис. … кандидата економ. наук : 08.00.04. К., 2007. 346 с.

Монографії колективні:

 1. Kukhta, P., Olikh, L. Specifications of the Venture Capital Investments in the Ukrainian it Industry // Innovation in Education and Economy : monograph. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France, 2017. Pp. 62–75.
 2. Zhylinska, O., Bazhenova, O., Kukhta, P., Vikulova, A. The Investment Priorities and Security of National Economic Development in the Context of Globalization // Security of the XXI Centry : National and Geopolitical Aspects : Collective monograph. Nemoros s.r.o. Prague, 2019. Pp. 30–35.
 3. Zalizko, V., Kryshtal, H. and Kukhta, P. (2021). State Support for Innovative Development and Crediting of Enterprises in the Agricultural Sector of Ukraine. Security Management of the XXI Century: National and Geopolitical Aspects. Issue 3 : Collective Monograph / In edition I. Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague : Nemoros s.r.o., 2021. Pp. 136–142. (Czech Republic).

Навчально-методичні праці:

 1. Кухта П. В. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. К. : Видавництво “Наукова столиця”, 2019. 302 c.
 2. Жилінська О.І., Оліх Л.А., Кухта П.В., Корнілова І.М. Термінологічний словник з управління інноваціями : навчальний посібник. К. : Видавництво “Наукова столиця”, 2020. 100 c.
 3. Кухта П.В. Антикризове управління // Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, М. В. Петровський та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с. С. 574–602, 622–623. (із грифом МОНМСУ.)
 4. Кухта П. В., Дука А. П., Овчаренко Т. В. Інвестиційний менеджмент // Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, М. В. Петровський та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с. С. 168–241, 608–611. (із грифом МОНМСУ.)
 5. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-наукової програми “Менеджмент інноваційної діяльності” / Жилінська О. І., Кухта П. В., Фірсова С. Г. та ін. К., 2021. 55 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” / Ситницький М. В., Кухта П. В., Герасименко О. О. та ін. К., 2021. 59 с.
 7. Черваньов Д. М., Кухта П. В. Аналіз ефективності реальних інвестицій / Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посіб. К. : Знання-Прес, 2003. 622 с. С. 201–376. (із грифом МОН України).
 8. Черваньов Д. М., Кухта П. В., Мельник Т. Г. Аналіз ефективності реальних інвестицій / Черваньов Д. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : підруч. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. 853 с. С. 267–328. (із грифом МОН України).

Статті у міжнародних наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Kukhta, P. The Gist and Components of Management Mechanism of Investment Activity // L’Association 1901 “SEPIKE”. 2014. Vol. 6. Рр. 101–104. (Index Copernicus).
 2. Kharlamova, G., Balan, V., Kukhta, P. Partner Choice Multi-Criteria Model at the Strategic Business Alliances Forming // Revista Economica. Revista Economica. 2016. No 1. Pp. 103–124. (Index Copernicus, RePeC, Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ, EBSCO).
 3. Pidmurniak, O., Baiura, D., Zhylinska, O., Kukhta, P. Innovative Approaches to Assessing Organizational Changes at Automotive Industry Enterprises: the EU Experience for Ukraine // Acta logistica. 2020. Vol.7. Issue 4. Pp. 291–299. (Scopus).
 4. Karpenko, L., Zhylinska, O., Kukhta, Р. (et al.). Human Development in the Context of Provision of the Social Safety of Society // Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. Vol. 8. No. 4 (June). Рp. 727–736. (Scopus).
 5. Kukhta, Р., Balan, V., Sviderska, S. Multi-criterian Evaluation of Innovation Projects of Metallurgical Enterprises // L’Association 1901 “SEPIKE”. 2019. Vol. 24. С. 25–31. (Index Copernicus).
 6. Kukhta, Р. (et al.). Innovative Dominants of Strategic Control and Continuous Improvement: the Quality and Quantity Imperative // Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 95. Pp. 432–437. (Web of Science Core Collection).
 7. 7. Sviderska, S., Kukhta, P. Evaluation Of Innovation Projects For Cosmetics Industry With Multi-Criteria Methods // Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Deggendorf, Germany, 2021. September. Pp. 397–401. (Web of Science Core Collection).
 8. Kukhta, Р. (et al.). Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies // Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 5. (Scopus).
 9. 9. Kukhta, P., Datskova, D. Barriers to the Venture Capital Investments in Ukraine // Young Scientist. 2017. Vol. 12 (52). Рр. 684–689. (Index Copernicus).
 10. Zalizko, V., Kukhta, P., Sviderska, S. Alternative Energy of Ukraine and the World: an Innovative Aspect // L’Association 1901 “SEPIKE”. 2020. Vol. 4 (28). Pp. 35–42. (Index Copernicus).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Кухта П. В. Актуальні аспекти менеджменту інвестиційної діяльності промислових підприємств // Регіональні перспективи. 2000. № 2–3 (9–10). С. 78–79. (Фахове видання).
 2. Кухта П. В. Традиційний підхід та схема власного капіталу в аналізі економічної ефективності реальних інвестиційних проектів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія “Економічні науки”. 2003. № 1 (8). С. 82–89. (Фахове видання).
 3. Кухта П. В. Методичне забезпечення оцінювання вартості капіталу та оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства // Регіональні перспективи. 2003. № 7–8. С. 48–52; № 9–10. С. 50–53. (Фахове видання).
 4. Кухта П. В. Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. Вип. 74. С. 36–38. (Фахове видання).
 5. Кухта П. В. Управління формуванням інвестиційних ресурсів акціонерного товариства // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. Вип. 8. К., 2005. С. 130–136. (Фахове видання).
 6. Кухта П. В. Актуальність полеміки С. М. Булгакова з марксистською концепцією прогресу в світлі сучасних глобалізаційних процесів в економіці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. 2005. № 18. С. 101–104. (Фахове видання).
 7. Кухта П. Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. Вип. 99–100. С. 48–51. (Фахове видання).
 8. Черваньов Д. М., Кухта П. В. Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Вип. 11 (90). К., 2008. С. 85–87. (Фахове видання).
 9. Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2009. Вип. 107–108. С. 80–85. (Фахове видання).
 10. Кухта П. Трактування поняття “інвестиції”: класичний і сучасний підходи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 121–122. С. 29–33. (Фахове видання).
 11. Кухта П. В. Еволюція методів оцінювання ефективності реальних інвестицій // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. 2011. № 6 (51). Ч. 1. С. 267–275. (Фахове видання).
 12. Кухта П. В. Кризи, їх причини та наслідки // Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (Index Copernicus, фахове видання).
 13. Кухта П. В. Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Бізнес Інформ. 2012. № 11. С. 55–58. (Index Copernicus, фахове видання).
 14. Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 135–136. С. 41–44. (Фахове видання).
 15. Кухта П. В. Оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства // Агросвіт. 2012. № 21. С. 12–17. (Фахове видання).
 16. Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 145. С. 46–49. (Index Copernicus, фахове видання).
 17. Кухта П. Проблеми оцінювання вартості капіталу в практиці вітчизняних підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 29. Ч. 1. Львів, 2013. С. 323–329. (Фахове видання).
 18. Кухта П. Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт. 2014. № 3 (42). С. 58–65. (Index Copernicus, фахове видання).
 19. Kukhta, P. V., Aliev, H. H. Constituent Parts of the Mechanism of Control of Enterprises Investment Activity // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. 2014. Вип. 42 (3). С. 179–182. (Фахове видання).
 20. Кухта П. Сучасні розрахункові схеми оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 31. Ч. 1. Львів, 2014. С. 477–483. (Фахове видання).
 21. Кухта П. Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 161. С. 52–56. (Index Copernicus, RepEc, Ulrich’s Periodicals Directory, фахове видання).
 22. Кухта П. В., Антонюк Є.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: сучасний стан та особливості розвитку // Вчені записки Університету “Крок”. 2015. № 1 (39). C. 41–47. (Ulrich’s Periodicfls Directory, фахове видання).
 23. Кухта П. В., Свідерська С. Є. Алгоритм оцінювання перспектив реалізації інноваційних проектів на металургійних підприємствах України // Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.76 (Index Copernicus, фахове видання).
 24. Залізко В. Д., Кухта П. В., Михайличенко І. C. Інноваційні рішення у стимулюванні ринку нафтопродуктів України: сучасний стан та перспективи // Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 41–49.
 25. Залізко В. Д., Кухта П. В. Моделювання інноваційного розвитку економіки України: теоретичний аспект // Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. Ч. 1. С. 196–200. (Фахове видання).
 26. Жилінська О., Ситницький М., Кухта П. Глобальні тренди та комплементарні ефекти розвитку дослідницьких університетів світового класу // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 42. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2019. С. 50–60. (Фахове видання).
 27. Залізко В. Д., Новак Д.В., Кухта П. В., Микула Р. В. Вплив COVID-19 на інноваційний розвиток економіки України та Польщі: сучасний стан і перспективи // Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 79–87.
 28. Залізко В. Д., Кухта П. В., Дімов І. А. Перспективи інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні та світі // Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 57. С. 29–35. (Index Copernicus, фахове видання).
 29. Залізко В. Д., Кухта П. В. та ін. Особливості фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні // Ефективна економіка. 2020. Вип. 10. (Index Copernicus, фахове видання). URL: doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.5
 30. Zalizko, V., Nowak, D., Kukhta, P. Economic Security of Ukraine: Innovative Concept of Strengthening in the Context of COVID-19 // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Vol. 4. Pp. 152–157. (Scopus, фахове видання).
 31. Sviderska, S., Kukhta, P. The Impact of Innovation on the Development of the Global Cosmetics Products Market // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2021. Вип. 1 (214). С. 16–21. (Index Copernicus, фахове видання).