Структура ОП

 

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів Методичне забезпечення
Обов’язкові компоненти ОНП
Системна організація та управління нововведеннями 5 Завантажити
Управління патентно-ліцензійною діяльністю 5 Завантажити
Управління проектами 6 Завантажити
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 Завантажити
Формування системи прикладних методів менеджменту 5 Завантажити
Маркетинг нововведень 6 Завантажити
Актуальні проблеми економічної теорії та  економічної політики 4 Завантажити
Прикладна економетрика 4 Завантажити
Філософія управління 4 Завантажити
Професійна та корпоративна етика 3 Завантажити
Управління інвестиційним портфелем 6 Завантажити
Методика викладання менеджменту 6 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра 9 Завантажити
Інноваційний менеджмент

(Innovation management) (всього)

9 Завантажити
Проектне фінансування 3 Завантажити
Управлінський облік 3 Завантажити
Науково-дослідна практика 6 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент:         90 кредитів

 

Вибіркові компоненти  ОНП *

Студент вільно обирає 6 навчальних дисциплін

(1 дисципліну з кожного переліку:

          ВК 3.2.1 – ВК3.2.2;              ВК 3.2.3 –ВК3.2.4;             ВК 3.2.5 –ВК3.2.6;

        ВК 3.2.7 –ВК3.2.8;            ВК 3.2.9 –ВК3.2.10;        ВК 3.2.11 – ВК3.2.12)

ВК 3.2.1. Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності 5 завантажити
 ВК 3.2.2. Кадровий менеджмент 5 завантажити
ВК 3.2.3. Сучасні концепції лідерства 5 завантажити
 ВК 3.2.4. Бренд-менеджмент нових товарів

(Brand-management of new products)

5 завантажити
ВК 3.2.5. Консалтинг 6 завантажити
  ВК 3.2.6. Корпоративне управління 6 завантажити
 ВК 3.2.7. Психологія конфлікту 5 завантажити
  ВК 3.2.8. Соціальне управління людськими ресурсами 5 завантажити
 ВК 3.2.9. Статистика бізнес-процесів 4 завантажити
 ВК 3.2.10. Бізнес-аналітика (Business intelligence) 4 завантажити
 ВК 3.2.11. Інтернет-комерція (Internet-commerce) 5 завантажити
ВК 3.2.12. Стратегічний контролінг 5 завантажити
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

120 кредитів