Головна / Departments / Department of Innovation and Investment Management / Освітні програми кафедри / Магістратура / ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ДЕННА), нова редакція 2020

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ДЕННА), нова редакція 2020

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеня: Магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Опис ОП

Навчальний план

Рецензії на освітню програму

Відгуки стейкхолдерів

Структура ОП

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” для другого (магістерського) рівня