Головна / Departments / Department of Accounting and Audit / Склад кафедри / Шимків Світлана Анатоліївна

Шимків Світлана Анатоліївна

Посада: Асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Навчання: 
2007-2011 рр. – навчалася в Інституті менеджменту та фінансів при КНУ імені Тараса Шевченка, отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Фінанси і кредит» з відзнакою.
2011-2013 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.
З жовтня 2013 року – аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – д.е.н., проф. Гаманкова О.О.)
У жовтні 2016 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України» (науковий керівник д.е.н., проф. Гаманкова О.О.).
Трудова діяльність:
З травня 2011 по жовтень 2013 року – економіст в УДППЗ «Укрпошта»
З жовтня 2016 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З грудня 2016 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:
Викладає курси: «Страхування», «Управління інвестиційними ризиками», «Страхування еколого-економічних ризиків», «Державне регулювання страхування».

Наукові інтереси:
Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, застосування інструментів антикризового управління страховими організаціями, формування системи соціального страхування в Україні.
Основні наукові праці:
1. Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка&Держава. – №6. – 2013. – с.57-61.
2. Шимків С.А. Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків / С.А. Шимків // Економіка&Держава. – №5. – 2014. С.93-96.
3. Гаманкова О.О. Стан та розвиток соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. – №3 (156), 2014. – С. 16-19.
4. Шимків С.А. Теоретико-методологічні основи соціального захисту населення / С.А. Шимків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. – Вип.1 (105), 2014. – С.69-77.
5. Шимків С. А. Сутність, принципи та форми страхування від нещасних випадків на виробництві / С.А. Шимків // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – №2(30) – 2014. – С.362-370.
6. Шимків С. А. Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України / С. А. Шимків // Інвестиції, практика та досвід. – №24. – 2014. – с. 121-125.
7. Гаманкова О.О. Інституційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. – №3 (168), 2015. – с. 12-18.
8. Шимків С. А. Добровільне страхування від нещасних випадків як елемент соціального захисту населення України / С.А. Шимків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. – Вип.12 част. 3. – 2015. – с. 183-186.
9. Шимків С.А. Стан та розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні / С.А. Шимків // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – № 11. – 2015. – с.271-275.
10. Шимків С. А. Реформування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні / С. А. Шимків // Финансовые услуги. -№6.-2014. – с.17-21.
11. ГаманковаО.О. Фінансове забезпечення страхування від нещасних випадків в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. – №3 (180), 2016. – с. 18-25.
12. Шимкив С.А. Социально-экономические предпосылки и особенности страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Украине / С.А. Шимкив // Новая Экономика. Минск – Спецвыпуск (Октябрь). – 2014. – с. 329-333.
13. Шимкив С.А. Особенности страхования от несчастных случаев в Украине / С.А. Шимкив // Экономика сегодня: проблемы и пути решения, материалы V Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – С. 48-52.
14. Shymkiv S. The essence of social protection of citizens in the context of insurance against accidents at work. European Science Review. Viena, Austria. No. 2 (March-April), 2014.
15. Shymkiv S. Methodical principles of formation of insurance rates in social insurance against accidents and their features // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. Р. 99-103.
16. Shymkiv S. Modernization of social insurance against accidents in Ukraine // Zbior raportow naukowych. “Nauka, problem, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria” (29.04.2015 – 30.04.2015) – Warszava: Wydawca: Sp.zo.o. “Diamond trading tour”, 2015. – Str. 50-54.
17. Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 268 с.
18. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / М58 [Р.В. Пікус. Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.]; за наук. ред. Проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.