Головна / Кафедра Фінансів / ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

27-29 вересня 2023 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) відбувся круглий стіл на тему «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни», організаторами якого виступили кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) та кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування економічного факультету ЧНУ. Круглий стіл проводився в змішаній формі в межах виконання проєкту НФД України «Нові геостратегічні загрози соціальної безпеки людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання» №2021.01/0239, науковий керівник – д.е.н., професор Захарій ВАРНАЛІЙ.

Основними тематичними напрямами роботи круглого столу були: соціальна безпека людини: економічні чинники гарантування в умовах невизначеності; внутрішні та зовнішні загрози соціальній безпеці людини в умовах війни; стратегічні пріоритети та шляхи подолання загрози соціальній безпеці людини в умовах воєнного стану; управлінські механізми гарантування соціальної безпеки людини на різних рівнях функціонування економіки.

Вступною промовою круглий стіл відкрили: Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ – д.е.н., професор, декан економічного факультету ЧНУ, Захарій ВАРНАЛІЙ – д.е.н., професор кафедри фінансів КНУТШ та Зоя ГАЛУШКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування ЧНУ імені Юрія Федьковича.

З доповідями щодо актуальних проблем соціальної безпеки людини в умовах війни виступили:

Елла ЛІБАНОВА – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Ольга НОВІКОВА – д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України

Захарій ВАРНАЛІЙ – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зоя ГАЛУШКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування ЧНУ імені Юрія Федьковича

Тарас ВАСИЛЬЦІВ д.е.н., професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Марина СЛАТВІНСЬКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри фінансів Одеського національного університету

Дмитро НІКИТЕНКО – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування

Олена БАЖЕНОВА – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики КНУТШ

Вікторія ГУРОЧКІНА д.е.н, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Державного податкового університету, ад’юнкт Інституту економіки та фінансів Зеленогурського університету (Польща), Президент Фундації «Української наукової діаспори в Польщі»

Оксана ЧЕБЕРЯКО – д.істор.н., к.е.н., професор кафедри фінансів КНУТШ

Євген ПАНЧЕНКО – д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту Київського  національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана;

Тетяна ПЕРЕГУДОВА к.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу соціоекономіки праці, Інститут економіки та прогнозування НАН України

Оксана МИКИТЮК – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства КНУТШ

Наталія МЄДВЄДКОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНУТШ

Варвус Андрій Ігорович – аспірант, ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Під час засідання круглого столу розгорнулася жвава дискусія, в якій взяли участь: Петро НІКІФОРОВ – д.е.н., професор кафедри фінансів ЧНУ; Олена ТКАЧЕНКО – к.е.н., професор кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана; викладачі кафедри  економічної теорії, менеджменту та адміністрування ЧНУ: д.е.н., професор  Андрй АНТОХОВ, к.е.н., доцент Богдан СТОРОЩУК,  д.е.н., доцент Ростислав БІЛИК, к.е.н., доцент Леонід КЛЕВЧИК, аспірант Андрій КЛИПАЧ та інші.

Були презентовані доповіді: Наталії ПЛЄШАКОВОЇ – к.е.н., доцента кафедри фінансів КНУТШ; Ігоря ПАМПУХИ – к.т.н., доцента, начальника науково-дослідного центру, Олексія ФЕДЧЕНКО, к.військ.н., с.н.с., Ігоря ТОЛОКА, к.пед.н., доцента, Військовий інститут КНУТШ.

 

Подія була висвітлена в ЗМІ, ознайомитися можна за посиланням  https://youtu.be/F0qgppMaQzM?si=eMeHonShhHDmwqgo