Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки / Зустріч студентів 2, 3, 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» з гарантом та викладачами ОПП

Зустріч студентів 2, 3, 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» з гарантом та викладачами ОПП

Протягом весни 2023 року відбулися традиційні онлайн-зустрічі студентів 2, 3 і 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка та економічна політика» із гарантом ОПП доц. Красотою О.В., відповідальною за організацію і написання курсових робіт з «Історії економічних учень» проф. Гайдай Т.В., відповідальним за проходження виробничої практики бакалаврів по кафедрі проф. Масловим А.О., відповідальним за вибірковий блок «Економіка інтелектуальної власності» проф. Вірченко В.В., викладачами кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки та кураторами академічних груп доц. Назаровим І.В., доц. Лозовою Г.М. та ас. Савчук Н.В.

На зустрічі обговорювались питання особливостей дистанційного формату навчання і правил безпечної поведінки в умовах повномасштабної війни, написання курсових робіт, проходження виробничої практики, академічної мобільності студентів, дотримання академічної доброчесності, можливості брати участь у конкурсах наукових робіт, перспективи продовження навчання на другому (магістерському) рівні. Здобувачі мали можливість отримати відповіді на питання, які їх хвилюють в особливих сучасних умовах, висловити свої побажання щодо підвищення якості освітньо-професійної програми.