Головна / Новини факультету / Обговорення результатів фокус-групового інтерв’ю зі здобувачами ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

Обговорення результатів фокус-групового інтерв’ю зі здобувачами ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

12 квітня 2023 р. в ауд. 609 економічного факультету на засіданні кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки відбулося обговорення результатів фокус-групового інтерв’ю, що проводилося під час зустрічі зі здобувачами 1 курсу магістратури освітньо-професійної  програми «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics» 02 березня 2023 р. На зустрічі, що проходила у дистанційному форматі з використанням Zoom були присутні 16 студентів з 17. Усі студенти є іноземцями, громадянами Китаю. Під час фокус-групового інтерв’ю з метою поточного моніторингу якості освітньої діяльності в рамках програми підготовки здобувачів було обговорено 11 питань, що засвідчили належний рівень досягнення цілей та результатів програми, а саме:

Питання 1. На скільки Ви задоволені навчанням на освітній програмі?

Повністю задоволений(-на) – 75%

Скоріше задоволений(-на) – 18,75%

Рівною мірою задоволений(-на) та ні – 6,25%

Зовсім не задоволений(-на) – 0,0%

Питання 2. Чи маєте Ви можливість вільно обирати дисципліни варіативного блоку?

Так – 100,0%

Ні – 0,0%

Не впевнений – 0,0%

Питання 3. На скільки форми та методи викладання відповідають принципам академічної свободи та враховують ваші індивідуальні освітні потреби?

Повністю відповідають – 81,25%

Скоріше відповідають – 6,25%

Рівною мірою відповідають та ні – 12,5%

Зовсім не відповідають – 0,0%

Питання 4. На скільки Ви задоволені співвідношенням аудиторного навантаження і самостійної роботи?

Повністю задоволений(-на) – 75%

Рівною мірою задоволений(-на) та ні – 12, 5%

Зовсім не задоволений(-на) – 0,0%

Аудиторні години потрібно зменшити – 6,25%

Аудиторні години потрібно збільшити – 6,25%

Питання 5. Оцініть прозорість і зрозумілість критеріїв оцінювання знань здобувачів за шкалою від 5 (найвищий рівень прозорості і зрозумілості) до 1 (найнижчий рівень):

«5» – 68,75%           «4» – 25%            «3» – 6,25%             «2» – 0,0%             «1» – 0,0%

Питання 6. Оцініть своєчасність отримання та доступність для вас інформації про форми та час проведення контрольних заходів за шкалою від 5 (найвищий рівень своєчасності) до 1 (найнижчий рівень):

«5» – 75,0%           «4» – 25%            «3» – 0,0%             «2» – 0,0%             «1» – 0,0%

Питання 7. Чи ознайомлені ви з процедурою оскарження результатів оцінювання? 

«Так» – 93,75%           «Ні» – 0,0%            «Важко сказати / не впевнений (-на)» – 6,25%

Питання 8. На скільки Ви задоволені рівнем організаційної, інформаційної, консультативної підтримки з боку викладачів та кафедри?

Повністю задоволений(-на) – 81,25%

Скоріше задоволений(-на) – 6,25%

Рівною мірою задоволений(-на) та ні – 12,5%

Зовсім не задоволений(-на) – 0,0%

Питання 9. Чи поінформовані Ви щодо процедур врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією)?? 

«Так» – 87,5%           «Ні» – 0,0%            «Важко сказати / не впевнений (-на)» – 12,5%

Питання 10. Оцініть доступність та зрозумілість вимог до написання звіту з практики та кваліфікаційної роботи магістра за шкалою від 5 (найвищий рівень доступності і зрозумілості) до 1 (найнижчий рівень):

«5» – 93,75%           «4» – 6,25%            «3» – 0,0%             «2» – 0,0%             «1» – 0,0%

Питання 11. Чи поінформовані Ви щодо принципів академічної доброчесності та відповідальності за їх порушення?? 

«Так» – 100,0%           «Ні» – 0,0%            «Важко сказати / не впевнений (-на)» – 0,0%

Результати фокус-групового інтерв’ю підтвердили, що зміст та обсяг ОП надає знання та компетентності, необхідні для професійної діяльності, а здобувачі реалізують своє право на вибір дисциплін, співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи в рамках ОП є ефективним і відповідає освітнім потреб студентів, які задоволені діючими формами та методами викладання, прозорістю та об’єктивністю оцінювання, доступністю інформації про критерії оцінювання, вчасністю інформування студентів про форми та час проведення контрольних заходів. Загалом здобувачі освіти, не зважаючи на дистанційну форму навчання, володіють інформацією про процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розуміють необхідність дотримання принципів академічної доброчесності.

За результатами обговорення було прийняте рішення провести наступне фокус-групове інтерв’ю весною 2024 р. Після узагальнення результатів зустрічі зі здобувачами кафедра ухвалила рішення здійснити заходи щодо підвищення практичної спрямованості підготовки здобувачів в рамках ОП за рахунок внесення відповідних змін у варіативну частину навчального плану і запровадження нових вибіркових дисциплін.