Головна / Кафедра Фінансів / Соціальна безпека людини як об`єкт дослідження економічної безпекології

Соціальна безпека людини як об`єкт дослідження економічної безпекології

21 квітня 2022 року факультет фінансово-економічної і професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі провів ХV Міжнародну науково-практичну конференцію «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою». Метою конференції було постановка та вирішення актуальних проблем трансформаційних, глобалазаційних, інтеграційних процесів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності національних економік, запобіганню кризових явищ на загальнодержавному та міжнародних рівнях, інтеграцію та кооперацію університетської та академічної науки, бізнесу та влади, співпраці кафедр, факультетів й закладів вищої освіти.

Попри воєнний стан, у науковому заході прийняли участь 279 учасників – представників наукових шкіл Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та України, у тому числі 83 доктори наук та 94 кандидати наук.

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Захарій ВАРНАЛІЙ презентував доповідь на тему «Соціальна безпека людини як об`єкт дослідження економічної безпекології», де було дано авторське визначення понять «безпекознавство», «безпекологія» та «економічна безпекологія»; розкрито сутність соціальної безпеки людини як об`єкта дослідження економічної безпекології та особливості забезпечення соціальної безпеки людини в умовах військової агресії; обгрунтовано сутність та соціальну природу війни як масштабного шоку для соціальної безпеки України і кожного громадянина; визначено та розкрито цілі та завдання забезпечення соціальної безпеки держави і людини в умовах війни та повоєнний час.

На конференцію була подана також доповідь доктора історичних наук, кандидата економічних наук, професора кафедри фінансів Оксана ЧЕБЕРЯКО на тему «Рівень пенсійного забезпечення населення – запорука соціальної безпеки».