Головна / Кафедра Фінансів / СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

14 квітня 2022 року в Одеському національному економічному університеті у дистанційному форматі відбулася XX Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». За програмою конференції відбулися пленарне засідання та робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямків наукових досліджень університету. Всього надійшло 230 доповідей та тез з багатьох наукових та освітянських закладів України і зарубіжжя. Безпосередньо взяли участь в конференції понад 100 учасників.

Конференцію вступною доповіддю «Участь вчених університету в розробці Стратегії відновлення економіки Одеської області в повоєнний час» відкрив ректор університету, доктор економічних наук, професор Ковальов А.І.

В роботі конференції взяв участь та відкрив її пленарне засідання доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Захарій ВАРНАЛІЙ. В доповіді на тему «Система соціальної безпеки людини в умовах війни» було визначено та розкрито наслідки війни як масштабного структурного шоку для економічної та соціальної безпеки України. Зроблено акцент на те, що в умовах війни, поглиблення глобальних викликів посилюється роль і значення подальшого розвитку безпекології, як науки про захист інтересів. Дано авторське визначення понять «соціальна безпека держави» та  «соціальна безпека людини», розкрито основні елементи системи соціальної безпеки. Було зазначено, що полісистемність поняття соціальної безпеки свідчить про збалансованість існування людини в політичній, економічній, соціальній, психологічній, культурній, інформаційній, демографічній, екологічній та інших сферах суспільного життя. Визначено та проаналізовано: основні чинники, що посилюють актуальність проблеми соціальної безпеки України; загрози критичного стану соціальної безпеки України; цілі та завдання соціальної безпеки України в умовах війни та повоєнний час; інституціоналізацію соціальної безпеки тощо. Особливу увагу було звернуто на відбудову України, яка відкриває (має відкрити) унікальну можливість модернізувати країну та убезпечити її майбутнє. Зокрема, акцент зроблено на соціальне забезпечення та зайнятість, відбудову соціальної інфраструктури та пріоритети зміцнення соціальної безпеки людини в Україні.

В конференції також взяла участь доктор історичних наук, кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Оксана ЧЕБЕРЯКО.