Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Фінансів, Новини факультету / ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

4 листопада 2021 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», організатором якої виступив Київський національнийуніверситет будівництва і архітектури.

Основними тематичними напрямами роботи конференції були:

  • Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: проблеми та перспективи.
  • Системний розвиток та перспективи трансформації обліку, аудиту та оподаткування.
  • Проблеми формування інноваційної моделі розвитку будівельних підприємств.
  • Оновлені парадигмально-освітні, когнітивні та кваліметричні засади розвитку менеджменту в будівництві.
  • Підприємництво, торгівля, біржова діяльність та маркетинг.

Конференцію відкрив ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор, голова міжнародного наукового комітету Куліков П. М.

В роботі конференції взяв участь та виступив на пленарному засіданні доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Варналій Захарій. В доповіді «Інституціоналізація економічної безпеки в умовах інтелектуально-інноваційного розвитку економіки України» було розкрито сутність, стан, проблеми та перспективи формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу. Визначено роль і значення інтелектуального ресурсу (капіталу) в процесі становлення та розвитку інноваційної економіки України, зокрема, підкреслено, що інтелектуальний капітал є основою інноваційних процесів і відтворення інновацій, виступає умовою сталого економічного розвитку, зростання ВВП, конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки держави. У цьому контексті у доповіді висвітлено інституціонально-правове, інституціонально-організаційне та інституціонально-кадрове забезпечення економічної безпеки в умовах інтелектуально-інноваційного розвитку економіки України. Особливу увагу було присвячено проблемі підготовці наукових кадрів та фахівців з питань економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання як важливого чинника формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу в Україні.