Головна / Інформація до відома студентів, Новини факультету / Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»

Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»

29 вересня 2021 р., о 14:00-18:00 в ауд. 203 у складі ІІ Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Зміни. Адаптація. Нова економіка на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулось засідання дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.», організованої кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки.

У роботі дослідницької секції взяли участь фахівці провідних закладів вищої освіти та дослідних установ України і закордону, Міністерства економіки України. Тези та анотації виступів на дослідницької секції надіслали 63 учасника, у тому числі 23 співробітника університету; 8 співробітників НАН України; серед провідних учених – 28 професорів, академік НАН України А. Гриценко, член-кореспондент НАН України В. Базилевич; директор Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки України Н. Горшкова. У роботі секції взяли участь фахівці 24 науково-дослідних установ та закладів вищої освіти України та інших країн.

Змістовним наповненням дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» стало обговорення найбільш актуальних проблем сучасних фундаментальних економіко-теоретичних досліджень, а також нагальних проблем економічної політики, що мають вагоме науково-практичне значення. У збірці матеріалів дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (196 с.), за результатами доповідей спікерів, виступів учасників та їх обговорення сформульована низка концептуально-методологічних рекомендацій та  пропозицій науково-практичного спрямування.

Учасниками дослідницької секції визнано, що науковий обмін, консолідація та координація дослідних зусиль фахівців економістів-дослідників та практиків, представників органів державного управління економікою, підприємницьких і громадських кіл на платформі ІІ Міжнародного економічного форуму EFBM’2021 є ефективною формою спільного пошуку шляхів розв’язання нагальних науково-практичних проблем системної трансформації економіки України та забезпечення її ефективного розвитку у контексті глобальних викликів сучасності.

Електронна збірка матеріалів дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» доступна за посиланням