Вітання Копецькій Юліані Олександрівні

Колектив кафедри екологічного менеджменту та підприємництва вітає Копецьку Юліану Олександрівну з затвердженням МОН Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Наказ МОН України від 26.11.2020 р. №1471

.