МІЖНАРОДНИЙ ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС

3 грудня 2020 року в Україні в онлайн-форматі відбувся Міжнародний податковий конгрес під назвою «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки».Організаторами Конгресу виступили Міністерство фінансів України; Університет державної фіскальної служби України; Університет Тулузи, Франція; AdamasUniversity, Індія.

Мета конгресу: відкрита комунікація між досвідченими фахівцями у сфері публічних фінансів та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності, а також надання можливостей продемонструвати знання та ідеї щодо розвитку й удосконалення фіскальної політики одночасно зі створенням сприятливого бізнес-середовища в Україні.

Учасниками Конгресу були представники законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадські організації, експерти галузі, а також науковці закладів вищої освіти, наукових установ, молоді вчені та здобувачі вищої освіти.

Основні напрямами Конгресу: трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції; реформа управління публічними фінансами; розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни; бюро економічної безпеки: очікування, реалії, виклики; публічний та приватний інтерес в оподаткуванні; особливості реалізації податкової та митної політики в контексті сучасних викликів та загроз; гуманітарно-освітні та соціально-політичні процеси в контексті сталого розвитку: національний та глобальний виміри; інформаційні технології в економіці та управлінні.

В заході прийняли участь представники України, Франції, Індії, Грузії, Словаччини, Польщі, Італії та інших країн. Упродовж усього дня на пленарному засіданні та на секційних засіданнях відбувалися виступи та жваві дискусії науковців, практиків, державних посадовців, представників громадських організацій, міжнародних учасників з питань економічної безпеки, публічних фінансів, діяльності державних та судових органів, удосконалення фінансової системи України. Одночасно в онлайн просторі Міжнародного податкового конгресу перебувало майже 400 учасників, а до організаційного комітету подано понад 500 тез доповідей.

У роботі Міжнародного податкового конгресу взяв участь доктор економічних наук, професор, заступник голови Наукової ради Міністерства фінансів України, професор кафедри фінансів Варналій Захарій Степанович, який відкрив панельну дискусію «Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції» доповіддю на тему «Введення податку на виведений капітал в Україні: PROS& CONS». Основними меседжами доповіді були: потреба реформи податкової системи України, різниця між податком на прибуток підприємств та податком на виведений капітал, проєкт Податком на виведений капітал в Україні: об’єкт, база та ставки оподаткування, негативний вплив введення податку на виведений капітал, ризики впровадженняцього податку у контексті трансфертного ціноутворення,  поточна ситуація та перспективи заміни цих податків, моделювання введення податку на виведений капітал в податкову систему України.