Головна / Кафедра Екологічного Менеджменту та Підприємництва, Новини факультету / Defense of the Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences by the postgraduate student of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship

Defense of the Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences by the postgraduate student of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship

9 жовтня на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.001.13 відбувся успішний захист дисертації аспірантки нашої кафедри Юліани Копецької на тему “Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Науковий керівник – д.е.н., професор Купалова Галина Іванівна.
Вітаємо молодого кандидата економічних наук та її наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо нових вершин та здобутків!