Головна / Важлива інформація, Новини факультету / Урочиста посвята магістрів 2019

Урочиста посвята магістрів 2019

Сьогодні в академічних стінах факультету знову лунали звуки гімну України та гімну професорів і студентства: на економічному урочисто вітали першокурсників ОС «Магістр».

У 2019 році на економічному факультеті було оголошено набір до магістратури на 31 освітню програму за шістьма економічними спеціальностями. 287 вступників із 826, які подали заяви, успішно пройшли вступні випробування та були зараховані на перший курс ОС «Магістр».

Окрім 225 студентів, які продовжили навчання в КНУ імені Тараса Шевченка, до родини економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка приєднались 62 випускники ОС «Бакалавр» із таких ЗВО: Краківська академія імені Анджея Фрича Моджевського (Польща), Академія фінансів та бізнесу Вістула (Польща), Ростовський економічний державний університет (Російська Федерація), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж», НУ «Києво-Могилянська академія», Національний університет харчових технологій, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет культури і мистецтв, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», ДУ «Житомирська політехніка», Державний університет інфраструктури та технологій, Київський національний університет технологій і дизайну, Київський університет імені Бориса Грінченка, Миколаївський національний аграрний університет, Національний авіаційний університет, НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національний транспортний університет, НУ «Одеська морська академія», ПВНЗ «Українсько-американський університет Конкордія», Університет державної фіскальної служби України, Університет економіки та права «КРОК», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонський національний технічний університет, Центральноукраїнський національний технічний  університет, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Лідером за кількістю поданих заяв (19) на одне бюджетне місце по всьому Університеті стала ОП «Бізнес-адміністрування і консультування».

Із привітальним словом до студентів першого курсу ОП «Магістр» звернулася декан економічного факультету, д.е.н., професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Відмінник освіти Ігнатюк Анжела Іванівна.

Також студентів привітав випускник економічного факультету 1995 року – партнер Ernst&YoungВолодимирДабіжа. Що може бути більш мотивуючим для студентів ніж приклад успішного випускника факультету, де вони навчаються.

Отже, бажаємо першокурсникам ОС «Магістр» успіхів у навчанні!

У добру путь!