Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Новини факультету / Участь науковців кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки в XI Міжнародних філософсько-економічних читаннях “Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей”

Участь науковців кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки в XI Міжнародних філософсько-економічних читаннях “Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей”

17-18 травня 2018 р. у Львівському навчально-науковому Інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулись XI Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». Співорганізатором наукових читань стало «Українське філософсько-економічне наукове товариство» (УФЕНТ) на чолі з Президентом товариства доктором філософських наук, професором кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Ільїним.

Метою Всеукраїнських філософсько-економічних читань є координація міждисциплінарних наукових досліджень провідних представників вітчизняної філософської та економічної думки з проблематики, що перебуває на перетині філософського та економічного знання, зокрема з багатовимірних проблем соціальної природи грошей та сутності «фінансової цивілізації»; розвиток міждисциплінарної та міжнародної наукової співпраці у дослідженні соціальної природи грошей; аналіз гуманітарних проблем, викликаних зростанням ролі грошей у соціальному житті; оцінка загроз тоталізації монетарних відносин у життєвому світі сучасної людини, вироблення та презентація суспільству можливих сценаріїв узгодження принципів морального та економічного вибору.

Основну проблематику наукових читань 17-18 травня 2018 р. склало філософсько-економічне осмислення феномену криптовалюти у контексті глобально-фінансових процесів цивілізаційного соціально-економічного розвитку сучасності, становлення та розвиток мережевих грошей у мережевому суспільстві, модифікація глобальних фінансових відносин та  економічних практик у цифрову епоху, їх вплив на еволюцію культурних смислів та морально-етичних норм.

З науковими доповідями та у загальній дискусії на XI Міжнародних філософсько-економічних читаннях “Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей” виступили викладачі кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор економічних наук, доцент Т.В. Гайдай, доктор економічних наук, доцент А.О. Маслов, кандидат економічних наук, доцент О.П. Нестеренко. Також у представницькому міжнародному міждисциплінарному науковому заході взяли участь науковці провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних закладів майже всіх регіонів України і зарубіжні вчені з Литви, Грузії та Польщі.