Рецензії на освітню програму

Рецензії на ОПП «Міжнародна економіка» ОС «Бакалавр» денної форми:

 

  • від представників академічної спільноти:

Рецензент: Циганкова Тетяна Михайлівна – д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Дата рецензування: 09.02.2021 р.

 

Рецензент:  Дугінець Ганна Володимирівнад.е.н., професор, професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету. Дата рецензування: 10.02.2021 р.

 

  • від представників ринку праці:

 

Рецензент: Дідківський Микола Іванович – к.е.н., директор ТОВ «Поллікомм». Дата рецензування: 11.02.2021 р.