Головна / Інше / Магістратура / Освітньо-наукова програма «Міжнародна економіка» денна ф.н.

Освітньо-наукова програма «Міжнародна економіка» денна ф.н.

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, які володіють компетентностями виявляти тенденції та закономірності розвитку міжнародної економіки за умов корінних реконструкцій; знаходити шляхи практичного вирішення економічних проблем в умовах змінності міжнародного бізнес-середовища; приймати управлінські рішення і генерувати інновації в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, на різних організаційних ланках державних та професійних структур; здійснювати наукову і дослідницьку діяльність, що визначають конкурентні переваги випускників на національному та міжнародному рівнях.

Структура освітньої програми

Презентація освітньої програми 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Опис освітньої програми

  • редакція 2018 року (затверджена Наказом ректора №1157-32 від 17.12.2018)
  • редакція 2020 року (затверджена Наказом ректора №412-32 від 22.06.2020) зі змінами згідно Стандарту вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка для другого (магістерського) рівня

Навчальний план

Рецензії на освітню програму

Співробітництво зі стейкхолдерами

Відгуки випускників програми