Тематика наукових досліджень

Наукові напрями підготовки аспірантів кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

 

Купалова Г.І., д.е.н., професор

 1. Модернізація  підприємницької, торговельної та логістичної діяльності на принципах сталого розвитку.
 1. Управління підприємницькою, торговельною та логістичною діяльністю в контексті Європейського зеленого курсу.
 2. Екологічний менеджмент в підприємництві, торгівлі та логістиці.

Бердар М.М. д е.н., професор

 1. Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації.
 2. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 3. Інноваційно-інвестиційний розвиток малого та середнього підприємництва в Україні

Бутенко Н.В., д е.н., професор

 1. Клієнтоорієнтоване підприємництво.
 2. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.
 3. Конкурентні стратегії суб’єктів підприємницької діяльності.
 4. Підприємництво в умовах цифровізації економіки.

Гончаренко Н.В., к.е.н., доцент

 1. Обліково-аналітичне забезпечення екологічного управління
 2. Диджіталізація бізнес-процесів
 3. Електронний бізнес
 4. Розвиток екологічного підприємництва

 

Мазур І.І., д е.н., професор

 1. Тренди розвитку підприємництва України в повоєнний період.
 2. Інкорпорація європейської антикорупційної політики в систему детінізації підприємництва в Україні.
 3. Трансформація економічної безпеки підприємництва України в умовах євроінтеграції.