Проєкти змін ОП

 075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма 075 «Маркетинг» є відкритою для обговорень та отримання зауважень і пропозицій усіх стейкхолдерів.

Пропозиції направляти на електронну пошту гаранта із назвою в темі листа: ПРОПОЗИЦІЇ до ОНП  075 Маркетинг.

Каніщенко Олена Леонідівна okanisch@ukr.net

Дякуємо за Ваші пропозиції!