Тематика наукових досліджень

Аспіранти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» проводять дослідження за такими напрямами:

  • функціонування фінансової системи;
  • трансформація ринку фінансових послуг в умовах нових викликів;
  • розвиток банківської та страхової систем;
  • центральні банки та грошово-кредитна політика;
  • функціонування фондового ринку в умовах глобалізації;
  • управління ризиками фінансових ринків і фінансових установ;
  • фінансовий ризик-менеджмент корпорацій фінансового та фінансового секторів;
  • фінанси публічного сектору (державні та місцеві);
  • фінанси корпоративного сектору.