Головна / Освітні програми / ОС Доктор філософії / Економіка / Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень

Орієнтовні тематичні напрями наукових досліджень для вступників до аспірантури за спеціальністю 051 «Економіка»

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки:

 1. Теорія економічних систем.
 2. Економічна транзитологія.
 3. Еволюційна економіка.
 4. Економічна компаративістика.
 5. Теорія глобалізації економіки.
 6. Теорія інституційних змін.
 7. Теорія суспільного вибору, нова політична економія.
 8. Методологія сучасної інституційної економічної теорії.
 9. Напрями міждисциплінарних досліджень у структурі сучасного інституціоналізму.
 10. Теорія та практика інституційних змін в економіці.
 11. Економіка інтелектуальної власності.
 12. Фінансове забезпечення та управління комерціалізацією результатів наукової діяльності.
 13. Управління інноваційною діяльністю на макро- і мікрорівні.
 14. Теорія та практика інформаційної економіки.
 15. Інституціональна економічна теорія: інституційні середовища та інституційні конфлікти.
 16. Сучасні економічні теорії: історична ретроспектива та актуальна імплементація.
 17. Повоєнна відбудова економіки України: теорія та практика.
 18. Актуальні проблеми економіки та економічної політики.
 19. Актуальні проблеми цифрового підприємництва, шерингової та циркулярної економіки.
 20. Інноваційні бізнес-стратегії поводження з відходами війни в геополітичній реальності.
 21. Теорія функціонування публічного сектора економіки.
 22. Міжурядові фінансові відносини.
 23. Макроекономічне регулювання сукупного попиту.
 24. Модернізація промислової політики в умовах Четвертої промислової революції.
 25. Політика економічного націоналізму у глобалізованій економіці.

 

 

Кафедра міжнародної економіки:

 

 1. Міжнародна стратегія економічного розвитку України в період повоєнної відбудови.
 2. Розвиток економічних відносин між Україною та ЄС в контексті регіональних інтеграційних та дезінтеграційних процесів.
 3. Міжнародна економічна діяльність України в умовах кризи світового порядку.
 4. Розвиток торговельного співробітництва України та ЄС в умовах інтенсифікації дезінтеграційних процесів.
 5. Механізми секторальної інтеграції України та ЄС.
 6. Сучасні форми міжнародної фінансової інтеграції в ЄС.
 7. Стратегії співробітництва України із міжнародними організаціями в контексті реформування глобальної інституційної архітектури
 8. Транснаціональні корпорації в сучасній системі міжнародних економічних відносин.
 9. Стратегічне управління суб’єктами міжнародного бізнесу в умовах кризи світового порядку.
 10. Економічна ефективність експортно-імпортної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
 11. Міжнародне портфельне інвестування та стратегії залучення іноземного капіталу до економіки України.
 12. Трансформація міжнародних фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності
 13. Економічні імперативи розвитку міжнародного ринку об’єктів інтелектуальної власності.
 14. Управління ризиками в міжнародному бізнесі в умовах волатильності глобального ринкового середовища
 15. Механізми та ефекти застосування міжнародних економічних санкцій
 16. Цифровізація сучасної системи міжнародних економічних відносин: нові виклики та можливості
 17. Стратегії інтернаціоналізації діяльності університетів і дослідницьких інституцій.
 18. Економічна дипломатія в умовах євроінтеграційних трансформацій.
 19. Вплив міжнародної трудової міграції на конкурентоспроможність національної економіки
 20. Формування міжнародної конкурентоспроможності галузей/ суб’єктів господарювання України
 21. Механізми підвищення інвестиційної привабливості національної економіки та суб’єктів господарювання
 22. Роль стартапів в міжнародному бізнесі

 

 

Кафедра економіки підприємства:

 

 1. Корпоративне волонтерство як ресурс соціального та економічного розвитку компаній в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.
 2. Розвиток інноваційних кластерів бізнесу у поствоєнний період.
 3. Управління та формування аграрного потенціалу компаній.
 4. Корпоративне волонтерство як ресурс соціального та економічного розвитку.
 5. HR-аналітика в системі підвищення ефективності бізнес-процесів.
 6. Ефективність трудової діяльності персоналу в умовах цифровізації.
 7. Управління логістичними процесами в компанії.
 8. Удосконалення бізнес-моделей компанії в умовах непередбачуваності.
 9. Діджиталізація бізнес-процесів в умовах глобалізаційних викликів.
 10. Інноваційний розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу України в поствоєнний період.
 11. Стратегії релокації підприємства в умовах невизначеності.
 12. Розвиток вартісної оцінки бізнесу та активів для процесів корпоративного управління.
 13. Управління командною аналітичною роботою в консалтингових проєктах.

 

Кафедра економічної кібернетики:

 

 1. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів.
 2. Дослідження процесів економічної динаміки.
 3. Динаміка фондових та валютних індексів.
 4. Фрактальні моделі і аналіз в економіці.
 5. Дослідження соціально-економічних процесів за допомогою моделей нейромереж.
 6. Застосування енергоефективних технологій та дослідження впливу екологічних факторів на економічну систему.
 7. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) в економіці.
 8. Інформаційні системи в економіці.
 9. Системи підтримки прийняття рішень в економіці.
 10. Проактивне управління соціально-економічними системами.
 11. Електронна комерція.
 12. Дослідження міграційних процесів методами економіко-математичного моделювання.
 13. Дослідження альтернативних інвестицій методами економіко-математичного моделювання.
 14. Економічна безпека: економіко-математичне моделювання.
 15. Дослідження податкової політики методами економіко-математичного моделювання.
 16. Макроекономічне моделювання.
 17. Аналіз, оцінка та моделювання кредитних ризиків.
 18. Інвестиційні ризики та портфельний менеджмент.
 19. Енергетична безпека: економіко-математичне моделювання.
 20. Застосування алгоритмів машинного навчання для дослідження соціально-економічних систем.
 21. Підприємництво в освіті: економіко-математичне моделювання.
 22. Інвестиційна безпека: економіко-математичне моделювання.
 23. Національна безпека: економіко-математичне моделювання.
 24. Моделювання цілей сталого розвитку.
 25. Екологічна безпека: економіко-математичне моделювання.
 26. Енергетична безпека: економіко-математичне моделювання.

 

Кафедра статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії.

 1. Статистичне забезпечення моніторингу демографічних процесів в Україні в умовах воєнного стану.
 2. Статистичне оцінювання демографічних втрат внаслідок причин, асоційованих з COVID-19.Статистичний аналіз та оцінювання ефективності державної.
 3. Статистичне оцінювання перспектив відтворення населення України у післявоєнний період.
 4. Статистичний аналіз міграційної поведінки населення України в умовах повномасштабної війни.
 5. Статистичне оцінювання ризиків бідності населення у кризовий період.