Проєкти змін ОП

Освітньо-наукова програма «Економіка» є відкритою для обговорень та отримання зауважень і пропозицій усіх стейкхолдерів.

Пропозиції направляти на електронну пошту гаранта із назвою в темі листа: ПРОПОЗИЦІЇ до ОНП Економіка.

Гарант програми – Ігнатюк Анжела Іванівна, декан економічного факультету, д.е.н., професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: ignatuk@knu.ua

Дякуємо за Ваші пропозиції!