Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Фінанси публічного сектору

Фінанси публічного сектору

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ФІНАНСИ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ / PUBLIC SECTOR FINANCE»

(з можливістю подвійного дипломування разом з Норд Університетом, Норвегія)

(форма навчання – ДЕННА)

 

Освітня програма «Фінанси публічного сектору» націлена на підготовку магістрів фінансів, що володіють інноваційним мисленням та отримують компетентності фінансового аналітика, необхідні для ефективного управління фінансами публічного сектору економіки, і здатні вирішувати науково-дослідні завдання.

Програма базується на нових підходах до управління публічними фінансами в рамках New Public Management і передбачає набуття студентами компетентностей в бюджетуванні, виборі альтернативних джерел, управлінні бюджетними ризиками та забезпеченні державного аудиту.

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (для студентів, що навчаються за програмою подвійного диплому – 30 кредитів ЄКТС – в  Норд Університеті, Бізнес-школі Норд Університету). Термін навчання – 1 рік 9 місяців. Орієнтація програми: освітньо-наукова.

 

Переваги освітньої програми:

  1. Можливість отримання двох дипломів українського та європейського зразків:
  • із присудженням ступеня магістра та присвоєнням кваліфікації магістр фінансів, банківської справи та страхування за освітньою програмою «Фінанси публічного сектору» КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна);
  • із присудженням ступеня магістра та присвоєнням кваліфікації Master of Science in Business (with specialization in Public Sector Economy) Nord University (Норвегія);
  1. Дисципліни викладаються переважно англійською мовою;
  2. Викладання курсів забезпечують провідні професори економіки з Австралії, Естонії, Норвегії, Швеції та ін. країн;
  3. В разі навчання на програмі подвійного диплому написання магістерської роботи здійснюється англійською мовою під подвійним керівництвом;
  4. Студенти, що зараховані на програму подвійного диплому, проходять навчання у 2-му та за потреби у 4-му семестрах в Норд Університеті (Норвегія);
  5. Фінансування студентів, що навчаються в Норд Університеті, здійснюється за рахунок програми Erasmus+ та інших грантів українсько-норвезького співробітництва. Фінансування покриває переїзд, проживання в гуртожитку та отримання стипендії. Надається безкоштовний доступ до бібліотечних та інформаційних баз Норд Університету.

 

Випускники освітньо-наукової програми «Фінанси публічного сектору» є фахівцями у сфері управління публічними фінансами, які володіють компетентностями у бюджетуванні, виборі альтернативних джерел фінансування, управлінні бюджетними ризиками та забезпеченні державного аудиту.

Вони можуть будувати кар’єрні траєкторії:

– в центральних органах державної влади України (Міністерстві фінансів, Міністерстві цифрової трансформації, Міністерстві економіки, МОН, Державній казначейській службі, Державній службі фінансового моніторингу, Пенсійному фонді та ін.)

– органах місцевого самоврядування,

– міжнародних фінансових корпораціях та структурах Євросоюзу,

  • на підприємствах різних форм власності,
  • у наукових та громадських організаціях.

 

Контакти/зворотній зв’язок

+38 (044) 521-32-85

Сертифікат ОП