Відгуки випускників

Абрамова Софія –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

Закінчила магістратуру на ОП Маркетинг. Хочу зазначити переваги даної програми: викладацький склад професійний та повністю залучений у наукову співпрацю з студентами, поєднання теоретичної бази з практичними, проектними завданнями дозволяє повністю засвоїти матеріали та вміти застосовувати їх на реальних кейсах. Якщо ви хочете стати справжнім професіоналом у сфері Маркетингу – рекомендую навчання на факультеті економіки найкращого університету країни КНУ ім.Шевченка!

Петрієва Ірина –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

Здобувши освітній ступінь Бакалавр та продовжуючи навчання на здобуття освітнього ступеню Магістр на Економічному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка (за спеціальністю 075 Маркетинг), можу відмітити високу якість навчання та професійність викладачів. Головною перевагою є те, що навчання на цьому факультеті забезпечує не тільки сильну теоретичну базу, а ще й впроваджує отримання практичного досвіду. Адже у студентів є можливість брати участь у практичних проектах, наукових конференціях, стажуваннях у провідних компаніях та інших подібних заходах. Тож, на мою думку, Економічний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка є найкращим закладом вищої освіти, який може забезпечити відмінну підготовку для подальшої роботи у відповідній галузі.

Гончарук Юлія –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

 

Навчаючись на економічному факультеті імені Т. Шевченка, можу стверджувати, що для студентів відкривається безліч нових можливостей для розвитку. Тут можна здобути не тільки фахові глибокі знання і навички, а й пройти практичну професійну підготовку та отримати можливості для майбутнього працевлаштування. Тому даний факультет – це кращий вибір для майбутніх абітурієнтів, які хочуть стати найкращими фахівцями галузі.

Матвійчук Анастасія –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

Навчання на спеціальності “Маркетинг” кафедри міжнародної економіки та маркетингу КНУ ім. Тараса Шевченка було дуже насиченим на різні дисципліни та матеріал. Викладачі старались дати максимальну кількість знань з міжнародного маркетингу та менеджменту, стратегічного аналізу міжнародних ринків, методології та організації економічних наукових досліджень, міжнародних бізнес-комунікацій, управління персоналом, самомаркетингу, маркетингу послуг, start-up маркетингу та інших предметів. Навчання було адаптованим до умов карантину, оскільки заняття та іспити проводились онлайн. До того ж, у звʼязку з повномасштабним вторгненням росії в Україну навчання було призупинене на місяць, і викладачі намагались полегшити навантаження на студентів. Я вдячна універистету за цей досвід!

Джам Анастасія –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

Навчання на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу допомогло набути навички та вміння проводити міжнародні дослідження на ринках провідних країн світу, аналізувати маркетингове середовище та визначати фактори, що позитивно або негативно впливають на здійснення економічної діяльності в Україні та закордоном. Системне вивчення широкого кола дисциплін, що стосуються маркетингу, міжнародної торгівлі та інвестицій дозволило структурувати власні знання та надало змогу більш гнучко обирати сферу для професійного зростання серед різноманітних напрямків діяльності. Практичне застосування вивчених теоретичних знань при виконання різних типів завдань є ще однією конкурентною перевагою на ринку праці. Не менш важливими є також наявність дисциплін англійською мовою та постійна робота з іноземними науковими джерелами. Високий рівень професіоналізму викладачів підтверджується наявністю практичного досвіду роботи підкріпленого ґрунтовною теоретичною базою. Наша кафедра надає значні можливості для роботи в провідних міжнародних компаніях та потужного професійного розвитку в бізнесі або науковій справі.

Федоренко Олена –  випускниця магістерської програми «Маркетинг» (2021-2023). Бакалавр ОП “Маркетинг” КНУ ім. Т. Шевченка

КНУ ім. Т. Шевченка є провідним університетом України і це підтверджується в процесі навчання. Освітня програма складається зі змістовних складових – теоретичної основи і набуття практичних навичок.

Студенти нашого університету мають велику перевагу на ринку праці після навчання, адже значну увагу надають тут саме практиці в дослідженні ринкового середовища та розробці стратегічних рішень щодо вирішення управлінських проблем підприємств. Це дає змогу студентам стати висококваліфікованими спеціалістами в галузі маркетингових досліджень та консультування.

Університет має значну навчально-методичну базу та велику кількість викладачів докторів економічних наук та кандидатів наук, що надають високоякісні знання студентам. Також викладачі мають значних практичний досвід, який вони використовують в викладанні, передаючи його студентам у вигляді кейсів та практичних завдань різного виду.

Також під час навчання студенти мають можливість займатись науковою діяльністю, як от наприклад брати участь в науковій конференції «Шевченківська весна», що несе значний внесок у розвиток навичок написання наукових робіт, а також допомагає навчитись публічним виступам на конференціях.

Загалом можна підсумувати, що навчання саме на даній спеціальності в КНУ ім. Т. Шевченка дає дуже важливий і позитивний досвід: отримання диплому, що має велику вагу на ринку праці; здобуття ґрунтовних теоретичних знань; набуття і тренування практичних вмінь і навичок; а також, практика публічних виступів в професійній сфері.