Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Бізнес-консалтинг (дуальна програма)

Бізнес-консалтинг (дуальна програма)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»

Нова редакція ОПП «Бізнес-консалтинг», 2022 р.

 

 • Рівень вищої освіти: другий
 • Освітній ступінь: магістр
 • Спеціальність: 051 «Економіка»
 • Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
 • Форма навчання: денна, дуальна
 • Термін навчання: 1 рік 4 місяці
 • Мова навчання: українська, англійська
 • Партнер: Ernst & Young (компанія EY в Україні)

Програма реалізується кафедрою економіки підприємства економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка в партнерстві з компанією EY в Україні

Освітньо-професійна програма «Бізнес-консалтинг» – це новий погляд на академічну освіту.

Цінність освіти в сучасному світі висока.

Цінність бізнес-освіти – демонстрація студентам можливостей та ефектів використання актуальних досягнень науки й практики в бізнес-середовищі.

Саме таку мету і логіку закладено в програму «Бізнес-консалтинг»

Що таке дуальна програма?

 • Закон України «Про вищу освіту»:
 • «Ст. 49, п.6. Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору»


Дуальна програма «Бізнес-консалтинг» в КНУ
– це

 • – навчання в аудиторії і на робочому місці (офіційне та перспективне поєднання навчання і роботи)
 • – офіційне працевлаштування на посаду стажера відділів фінансового консалтингу, аудиту, податкового консалтингу компанії EY в Україні
 • – три категорії викладачів – університетські професори і доценти, консультанти та аудитори компанії EY в Україні (сертифіковані фахівці з міжнародною сертифікацією та експертизою), експерти-практики українського ринку бізнес-консалтингу
 • – баланс найсучаснішої теорії та практики від лідерів ринку
 • – набуття особистого досвіду роботи та експертизи
 • – доступ до реальних консалтингових проєктів для клієнтів EY
 • – доступ до корпоративних навчальних ресурсів компанії EY в Україні

Мета програми «Бізнес-консалтинг» – підготовка конкурентоспроможного фахівця з економіки та бізнес-консалтингу з перспективою власної підприємницької кар’єри, кар’єри керівника, експерта-аналітика, консультанта в глобальних та національних компаніях, бізнес-структурах, органах державної та місцевої влади.

Випускник ОП «Бізнес-консалтинг»:

 • – володіє сучасним економічним та управлінським мисленням
 • – вміє перетворювати теоретичні знання в бізнес-ефекти
 • – вирішує складні управлінські, дослідницькі, аналітичні бізнес-завдання
 • – володіє навичками критичного мислення, має розвинуті комунікативні здібності, лідерський потенціал
 • – розуміє стандарти, зміст, динаміку і культуру сучасного бізнес-середовища

Наш абітурієнт має

 • – бакалаврську освіту (без обмежень, проте бакалаврам з економіки, фінансів та оподаткування, обліку й аудиту, менеджменту вчитися та працювати буде простіше)
 • – рівень володіння англійською, достатній для вивчення окремих дисциплін та роботи в компанії EY
 • – навички для наполегливого навчання та відповідальної роботи в глобальній компанії
 • – амбітні цілі щодо професійного та кар’єрного зростання

Для уточнення будь-яких питань телефонуйте за номером

+38 050 534 99 94

Сертифікат акредитації