Приходько Катерина Русланівна

Дата народження

31 липня 1980 р.

Науковий ступінь  

кандидат економічних наук

 

Посада

асистент

Навчання

У 1997 році вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю облік та аудит.  По завершенню навчання  у 2003 році здобула кваліфікацію магістра економічних наук за спеціальністю «Облік і аудит». У 2003 року зарахована до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.03.01 – Статистика, з відривом від виробництва. В 2006 році закінчила навчання в аспірантурі і захистила кандидатську дисертацію на тему “Статистичний аналіз формування структури та динаміки ВВП”.

Трудова діяльність  

З 2002  по 2003 рік працювала в Науково – дослідному інституті економічного розвитку КНЕУ на посаді економіста 1 категорії. З вересня 2007 року обіймала посаду асистента кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри статистики та демографії, виконує обов’язки відповідальної по кафедрі за профорієнтаційну роботу.

Основний напрям наукової діяльності

статистичне дослідження ВВП на різних стадіях його формування та використання.

Викладає курси

Статистика для економістів,  демографія та соціальна статистика.

Наукові праці

За період науково-педагогічної діяльності було опублікувано понад 20 наукових праць, які присвячені питанням статистичного аналізу економічних процесів.

Основні наукові праці

  1. Приходько К.Р. Аналіз показників часового ряду валового внутрішнього продукту України // Проблеми статистики: Збірник наукових праць, 2004. –  № 6. – С.172 – 176. (0,5 д.а.).
  2. Приходько К.Р. Інформаційне забезпечення розрахунку ВВП та його компонентів // Науковий вісник державної академії статистики, обліку і аудиту,  2005. – № 2 (7). – С. 101 – 107. (0,4 д.а.).
  3. Приходько К.Р.  Модель впливу ВВП на рівень життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2005.-№ 77 -78. – С. 93 – 95. (0,5 д. а.).
  4. Приходько К.Р. Статистичний аналіз горизонтальної та вертикальної структури ВВП // Вісник Житомирського державного технологічного університету,  2005.- № 4 (34) – С. 158 – 165. (0,5 д.а.).
  5. Приходько К.Р.  Методологічні аспекти міжнародних зіставлень ВВП та його компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2005. – № 77 -78. – С. 49 – 52. (0,5 д. а.).
  6. Приходько К.Р. Індексний аналіз впливу інвестицій в основний капітал на ВВП // Науковий вісник державної академії статистики, обліку і аудиту,  2006. – №3 (8) – С. 50 – 55. (0,24 д. а.).
  7. Моторин Р.М. Приходько К.Р. Приходько Р.М. Роль фінансового сектору у формуванні ВВП // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 2006.- № 7. – С.37 – 44
  8. Приходько К.Р. Проблеми застосування індексів цін для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка «Економіка». – №7(160). – 2014. – С.64-68
  9. Analysis of useing savings Ukrainian households // Statistics of XXI century: New Challenges, New Opportunities. – Кiуv.: 2015. – Р.31