Пальян Зінаїда Оганесівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: zipalyan@ukr.net

Навчання:

 • – 1976-1980 рр.  Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, спеціальність – Статистика.
 • – 1983-1986 аспірантка Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. Спеціальність – 08.00.11 «Статистика». Дисертація на тему «Статистична оцінка якості підготовки економічних кадрів».

Пройдені курси:

 • – 1999 р. Курс семінарів із комп’ютерних програм Системи «Спектрум».
 • – 2021 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стажування:

 • – 2012 р. Державна служба статистики України.
 • – 2020 р. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.

Трудова діяльність:

 • – 1981 – 1988 рр. працювала  науковим співробітником в науково-дослідницькому центрі  Київського інституту народного   господарства  ім. Д.С. Коротченка та за сумісництвом на посаді асистента кафедри теорії статистики.
 • – 1988 – 1993 рр. працювала на посаді асистента кафедри теорії статистики Київського інституту народного   господарства  ім. Д.С. Коротченка.
 • – 1993 – 1999 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри статистики Київського національного економічного університету.
 • – 1999 – 2010 рр. працювала на посаді доцента кафедри статистики  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 • – 2010 р. по т. ч. працює на посаді доцента кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • – 2010р. по т.ч. – відповідальна по кафедрі за наукову роботу,
 • – 2012 – 2019 рр. – член комісії з перевірки якості підготовки магістерських робіт на економічному факультеті.
 • – 2010 – 2019 рр. – координатор підготовки студентів до участі у першому і другому турі олімпіади  з «Прикладної статистики»,  «Статистики», «Економічної аналітики та статистики».
 • – 2004р.по т.ч. – популяризація   статистичної освіти через фахові наукові та науково-інформаційні журнали «Статистика України», «Демографія та соціальна економіка», що включено до міжнародних наукометричних баз даних.
 • – 2011-2014рр. – участь у складі галузевих комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі знань «Кількісні методи в економіці (статистика)
 • – 2019 – 2021рр. участь  у складі галузевих комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі знань зі спеціалізації  «Економічна аналітика та статистика».
 • – 2012 р. – участь у розробці рамкової угоди про співпрацю економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з факультетом менеджменту  Краківського університету економіки (Польща).
 • – 2014 р. по т.ч. – офіційний рецензент статей, що публікуються у фаховому науковому журналі «Демографія та соціальна економіка», що включено до МНБД Index COPERNICUS.
 • – 2017 – 2019 рр. – читання циклу лекцій для працівників Державної міграційної служби України на теми: «Теоретичні засади вивчення міграційних процесів» та «Міграційні процеси в Україні: практика статистичного аналізу».
 • – 2016 – 2021 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри статистики та демографії 16 КФ 040-13 «Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» за період 2016-2021 рр, (протокол №8 від 18.03.2016 р.).
 • – 2021 р. – керівництво науковою роботою студентки (Виноградової Д.В,), яка стала номінантом премії НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти

Викладає курси:

для ОР бакалавр: «Вступ до університетських студій», «Статистика», «Статистичний моніторинг», «Демографія», «Демографія та соціальна статистика», «Демографічна статистика», «Соціальна статистика»,

для ОР магістр: «Статистичні спостереження (поглиблений рівень)»,

«Інформаційно-аналітичне забезпечення соціального моніторингу».

Для НР  PhD: «Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів».

Наукові інтереси:

статистичний аналіз та моделювання соціально-демографічних процесів.

Звання, нагороди та відзнаки:

 1. Премія імені Птухи Михайла Васильовича за цикл праць «Статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування соціально-економічних і демографічних процесів» постановою Президії НАН України (від 11 лютого 2015 р.№29 )
 2. Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)
 3. Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)
 4. Грамота проректорки з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021 р.)
 5. Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019, 2020 р.)
 6. Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017, 2018 р.)
 7. Подяка ректора Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2006 р.). 

Основні наукові праці:

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 80 наукових праць,  присвячених питанням статистичного аналізу соціально-демографічних та економічних процесів. Публікації за останніх п’ять років:

 1. Zinaida O. Palian, Anna O. Tishchenko. Modern political views of Ukrainian population: statistical evaluation and analysis. Models and methods for analysing and forecasting economic processes. Theory and practice. – Cracow University of Economics Press. (2016). – P. 110 – 119. (Web of Science, Іndex COPERNICUS). [Електронний ресурс] http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Palian_Tischenko.
 2. Zinaida O. Palian., Ihor M. Matuziuk, Natalia V. Kovtun. Statistical analysis of trends and factors in cancer incidence of women of reproductive age in Ukraine. Models and methods for analysing and forecasting economic processes. Theory and practice. – Cracow University of Economics Press. (2017). – Р. 73 – 82. (Web of Science, Іndex COPERNICUS). [Електронний ресурс] http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kovtun_ Motyzuk_ Palian.pdf
 3. Ihor M. Matuziuk, Natalia V. Kovtun, Zinaida O. Palian, Olexsander I., Sydorchuk. Analysis of trends and factors in breast multiple primary malignant neoplasms. Breast Cancer: Basic and Clinical Research. – Vol. 12. (2018). – Reprints and permissions:sagepub.co.uk/journals. Permissions. nav. – Р.1–9. (Web of Science, Іndex COPERNICUS).
 4. Antonina M. Yerina, Zinaida O. Palian. Estimation of indirect demographic losses in Ukraine due to armed conflict. Socio-Economic Modelling and Forecasting No. 1 (2018). – P. 593 -602. (Web of Science, Іndex COPERNICUS).
 5. Пальян З.О. Статистичне оцінювання сучасних демографічних втрат в Україні. Статистика України. – №1 (72). – 2016. – С. 34 -41.
 6. Пальян З.О., Бондаренко І.Г. Статистичне оцінювання сучасних тенденцій і перспектив чисельності та складу населення України. Статистика України. – №3 (78). – 2017. – С. 65-72.
 7. Пальян З.О., Єріна А.М. Позиціонування країн у глобальному рейтингу миролюбності. Challenges forinternational relations in the XXI century. International relations review. – No 3. – 2018. – P. 288-292.
 8. Пальян З.О., Гончар І.А. Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення. Статистика України. – 2018. – № 2 (81). –  С. 13-21. (Іndex COPERNICUS).
 9. Пальян З., Виноградова Д. Статистичне оцінювання перспектив старіння населення України. Науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки». – № 1. – 2018. – С.38-41. (Іndex COPERNICUS).
 10. Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців. Статистика України. – 2019. – № 2 (85). – С.98-100. (Іndex COPERNICUS).
 11. Пальян З.О., Григор’єва К.О. Особливості моніторингу соціальних явищ в умовах діджиталізації: методичні та практичні аспекти. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: Матеріали ХУІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. –  К.:«Інформаційно-аналітичне агентство», 2019, С.62-67.
 12. Пальян З., Виноградова М. Демографічне старіння населення та його соціально-економічні наслідки. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: Збірник наукових праць SCIENTIA. – 3 (2021). – P. 26 -30. [Електронний ресурс]https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8871
 13. Пальян З., Золотенкова О., Савченко А. Пандемія COVID-19 в Україні: оцінювання перебігу, аналіз думок. Статистика України. – 2021. – № 2 (93). – С.67-78. (Іndex COPERNICUS).

Навчальні підручники, посібники, матеріали:

 1. Пальян З.О., Гончар І.А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Статистика» [Електронний ресурс]: НМК. КНУ, 2021. 90 с.
 2. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження: навч. посіб. К: МПБП «Гордон». – 2019. 308 с.
 3. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник. Київ : КНЕУ, 2010. 351 с.
 4. Пальян З.О. Демографія: навч. посіб. К: ВПЦ «Київський університет». – 2014. 222 с.
 5. Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Гончар І.А., Мазуренко О.К. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі /Навчальний посібник/ Пальян З.О. – К.: КНЕУ, 2007.
 6. Пальян З.О., Ковтун Н.В, Гончар І.А., Заєць С.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Статистика» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економічна аналітика та статистика» денної форми навчання. [Електронне вид.] – К.: КНУ, 2019. –  34 с.
 7. Пальян З.О., Ковтун Н.В, Гончар І.А., Заєць С.В. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 “Економіка”, освітньо-наукової програми «Економічна аналітика та статистика» денної форми навчання – К.: КНУ, 2019. – 42 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Гончар І.А., Пальян З.О. Ринок електромобілів в Україні: статистичний аналіз і класифікація. Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія. –Д.: Ліра, 2018. – 308с. Розділ в колективній монографії, С.69-80.
 2. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості. – К.: ВПЦ «Київський університет». / Ковтун Н.В., Лібанова  Е.М, Пальян З.О. та ін. – 2016. – 479 с. Розділи в колективній монографії, – С. 109 -134, 436- 448.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Пальян З., Золотенкова О., Савченко А. Поведінково-емоційний стан населення України в умовах пандемії COVID-19: статистичне оцінювання та аналіз. Міжнародна науково-практична конференція«Науковий пошук у сфері обробки та аналізу статистичних даних». – м. Житомир. 25 грудня 2020 р.
 2. Пальян З.О., Григор’єва К.О. Особливості моніторингу соціальних явищ в умовах діджиталізації: методичні та практичні аспекти. XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці». м. Київ, 5 грудня 2019 р.
 3. Пальян З.О. Демографічне прогнозування: теоретичні і практичні аспекти. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. І Міжнародний економічний форум. Київ, 21 травня 2019 р.
 4. Antonina M. Yerina, Zinaida O. Palian. Estimation of indirect demographic losses in Ukraine due to armed conflict. Socio-Economic Modelling and Forecasting. 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Zakopane, 8-11 May 2018. 1
 5. Ковтун Н. В., Пальян З. О. Статистичний аналіз тенденцій і чинників онкозахворюваності жінок репродуктивного віку в Україні. Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем. XV міжнародна науково-практична конференція з нагоди дня працівників статистики. м. Київ, 5 грудня 2017 р.
 6. Пальян З. О., Галиця О. Г. Регіональні особливості народжуваності та смертності в Україні. Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем. XV міжнародна науково-практична конференція з нагоди дня працівників статистики. м. Київ, 5 грудня 2017 р.