Моторина Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: t.motoryna@knu.ua

Навчання:

 • 1976-1980 рр.  Київський інститут народного господарства  ім. Д.С. Коротченка.  Спеціальність – «Статистика».
 • 1990-1993 аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – 08.00.10 «Статистика». Дисертація на тему
 • « Економіко-статистичний аналіз діяльності спільних підприємств».

Пройдені курси:

 • 2000р.Grand MacEwan College MGMT 112 (809) Management Accounting I
 • 2001р Grand MacEwan College MGMT 215 (809) Management Accounting III
 • 2001р. IBTCI, USAID, АПУ Сертифікація аудиторів в Україні. Програма підготовки викладачів.

Стажування:

 • 2010 р. Державний комітет статистики України.
 • 2021 р. Національна академія управління.

Трудова діяльність:

 • 1980 – 1985 рр. працювала   економістом Центрального статистичного управління УССР.
 • 1985 – 1988 рр. працювала  інженером науково-дослідного сектору Київського  інституту народного господарства  ім. Д.С. Коротченка.
 • 1989 – 1990 рр. працювала  інженером науково-дослідної частини Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.
 • 1994 – 2009 рр. працювала  на кафедрі обліку та аналізу господарської діяльності, обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка асистентом, доцентом.
 • 2009 –  по т. ч. працюю на посаді доцента кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • 1996-2018 – член науково-методичної комісії економічного факультету
 • 2011 по т.ч. – регулярний учасник сесій Міжнародного статистичного інституту 

Викладає курси:

 для ОР бакалавр: «Статистика», «Статистичні методи дослідження економічних процесів», « Економіко-статистичні стандарти», «Міжнародна статистика», «Статистика  рівня та умов життя населення», «Міжнародна статистика», «Економічна статистика».

для ОР магістр: «Міжнародні статистичні стандарти», « Система національних рахунків».

Наукові інтереси:

Статистичне оцінювання та аналіз соціально – економічних процесів.  

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011 р.)
 • – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

 Основні наукові праці:

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 65 наукових праць,  присвячені питанням статистичного аналізу економічних та соціальних процесів.

Останні публікації:

 1. Моторина Т.М.,Моторин Р.М., Приходько К.Р. Вплив пандемії на банківську діяльність в Україні. Банківська справа, Науковий журнал №1, К.: Знання, 2021 С.27-37.
 2. Моторина Т.М.,Моторин Р.М., Приходько К.Р. Як структура ВВП України зреагувала на COVID-19. Статистика України, науково-інформаційний журнал, № 1, К., 2021 С.15-25.
 3. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn, Kateryna Prykhodko Using the index method for international comparison of indicators of GDP factors. Statistical Journal of the IAOS 36 (2020), pp. 569–573 DOI 10.3233/SJI-190599  IOS Press. . – Режим доступу: https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji190599 (Scopus)
 4. Тетяна Моторина, Руслан Моторин, Катерина Приходько, Шлюсарчик Богуслав. Аналіз інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України та Польщі. Банківська справа, Науковий журнал №2, К.: Знання, 2019. – С. 64-77
 5. Тетяна Моторина, Руслан Моторин, Катерина Приходько. Нові тренди в міжнародній статистиці. Статистика України, науково-інформаційний журнал, № 3, К., 2017. – С. 98-106
 6. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn. Wykorzystanie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej. Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach. Informatyka i Ekonometria, 2016(7). Nr czasopisma: 304, s.47 – 58

Навчальні підручники, посібники, матеріали:

 1. Т.М.Моторина, Р.М. Моторин. Національне рахівництво. Навчальний посібник : К. : Центр учбової літератури, 2015. – 216 с.
 2. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків. Навчальний посібник: К. : КНЕУ, 2001. – 335с.
 3. Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. Облік на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник. К.: Знання, 2007. – 310с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Моторина Т.М., Приходько К.Р. Проблеми гармонізації інформаційних потоків різного рівня походження для макроекономічного аналізу. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості / Н.В. Ковтун Н.В., З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 479 с. Розділ в колективній монографії, С. 232 – 257.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn, Kateryna Prykhodko. Impact of covid-19 on the structure of GDP by type of economic activity (Ukrainian case) Proceedings of the 63th ISI World Statistics Congress, 11–16 July 2021, Hague, Netherlands. https://www.youtube.com/watch?v=hEqhTkqH87A
 2. Моторина Т.М., Приходько К.Р. Місце України на світовому ринку технологій BIG DATA Збірник матерілів. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці. Матеріали ХУІІ міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. К. 2019. – С. 47-49.
 3. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn, Kateryna Prykhodko. Prospects for the development of higher education based on Big Data technology. Proceedings of the 62th ISI World Statistics Congress, 18-23 July 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. P.217-224. – Режим доступу:. https://2019.isiproceedings.org/Files/1.Invited-Paper-Session(IPS)-Volume-1.pdf
 4. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn, Kateryna Prykhodko. Use of national account data in international comparisons of indicators dynamics and structure GDP (at the production stage) Proceedings of the 62th ISI World Statistics Congress, 18-23 July 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, Volume-5, p.351-358 . – Режим доступу:https://2019.isiproceedings.org/Files/11.Contributed-Paper-Session(CPS)-Volume-5.pdf
 5. Tetiana Motoryna, Ruslan Motoryn. Implementation of SNA 2008 International Standard in Ukrainian Statistical Practice. Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress, 26-31 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil, p.4429-4432 . – Режим доступу:http://isi2015.org/components/com_users/views/registration/tmpl/media/uploadedFiles/paper/2986/10900/OR-F01-P8-S.pdf