Курило Ірина Олексіївна

Дата народження

19 серпня 1966 року

Науковий ступінь

доктор економічних наук

 

Посада

професор

Навчання

В 1983  році  вступила до Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка на обліково – економічний факультет  за спеціальністю «Статистика»,  який закінчила у 1987 році. У 1989-1992 рр. навчалась в аспірантурі Інституту  економіки НАН України. В 1993 році  захистила  кандидатську дисертацію на тему «Демоекономічне вивчення якості населення (статистичний аналіз на матеріалах України)». В 2003-2006 рр. навчалась у докторантурі Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України; 2006 року захистила докторську дисертацію на тему «Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки»

Трудова діяльність

З 1987 року по 1989 рік працювала в  Державному комітеті статистики України на посадах економіста та старшого економіста. В 1993-2003 рр. працювала в Інституті економіки НАН України на посадах: наукового та старшого наукового співробітника. З 2007 року працюю завідувачем відділу Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. З 1998 року працюю також в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на посадах: доцента, професора.

Викладаю  курси

«Демографія», «Соціальна статистика».

Наукові інтереси

Статистичне дослідження тенденцій демографічних та соціально-економічних процесів та їх взаємозв’язків,  старіння населення та його соціально-економічних наслідків; соціально-економічна структура населення; питання формування й оцінки результативності соціально-демографічної політики.

Наукові праці

За період наукової та науково-педагогічної діяльності опублікувала 170 наукових праць, які присвячені питанням статистичного аналізу соціально-демографічних та економічних процесів.

Основні наукові праці:

  1. Kurylo I., (2014). Situation of Older Women in Ukraine (chapter 1,2 and 7).- 176 Editor. Kurylo I., Kyiv.
  2. Iryna Kurylo, Svitlana Aksyonova, Boris Krimer et.al. Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990// Comparative Population Studies.– Vol. 41-. No. 1. P. 3-56. (in English).
  3. Курило І.О., Думанська В.П. Оцінка пов’язаних із батьківством переваг та втрат заробітку в Україні // Демографія та соціальна економіка. – №2 (27) – 2016 р.- С.11-25.
  4. Курило І.О. Освітньо-професійна стратифікація як домінанта соціальних відмінностей та її роль у людському розвитку// Україна: аспекти праці. – 2014.-№1.- 42-47.
  5. Курило И. Последствия старения населения как предмет междисциплинарного исследования// Междисциплинарные исследования населения:: 50 лет университетской демографической школе – Т.1.-М: Макс-Пресс, 2015. – С. 297-305.
  6. Курило І. Демографічні процеси і структури в Україні: регіональні особливості //Актуальні проблеми регіональної економіки – Вип.10 – – Том.2. – 2014. – С.138-145
  7. Населення України. Імперативи демографічного старіння (Колективна монографія; розд. І, ІІІ; п.2.1). – К: Видавничий дім “АДЕФ-Україна”, -288 с.
  8. Курило І.О. Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори // Демографія та соціальна економіка– № 2 (20). – 2013. – С. 102-114.
  9. Лібанова Е., Курило І. Соціально–демографічна політика в Україні у контексті принципів Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення і розвитку/ Демографія та соціальна економіка. – 2009. – №2 (12).- С.12-27 .
  10. Курило І.О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації. (Монографія) –  К.: ДУ „Інститут економіки та прогнозування” НАН  України, 2006.-472 с.