Єріна Антоніна Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

Контактна пошта: am_yerina@ukr.net

Навчання:

 • – 1955-1960 рр.Києвський фінансово-економічний інститут. Спеціальність – економіка сільського господарства
 • – 1962-1965 рр. аспірант Київського інституту народного господарства

Пройдені курси:

 1. Руководство активными методами обучения,1987 р.
 2. Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, 1999 р.

Трудова діяльність:

 • – 1965-2015 рр. – викладач КІНГ, нині КНЕУ
 • – З 2015 професор кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Громадська діяльність:

 • – 1982-1985 – депутат районної Ради народних депутатів м. Києва
 • – З 2015 понині – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНУкраїни
 • – Член редакційно комісії журналу
 • – Член редакційно комісії журналу «Статистика України»

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр”: Статистичний аналіз часових рядів, Статистичний аналіз взаємозв’язків, Теорія і практика вибіркових обстежень

Для ОП “Магістр”: Методологія наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)

Наукові інтереси:

Статистичне моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Грамота Київської міської Ради депутатів трудящих (1970 р.)
 • – Почесна грамота Статуправління м. Києва (1979 р.)
 • – Медаль «Ветеран праці» (1996 р.)
 • – Знак «Відмінник освти України Міністерства освіти України (1996 р.)
 • – Подяка Голови Київської міської державної адміністрації (2001р.)
 • – Почесне звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету» (2002 р.)
 • – Почесна грамота КНЕУ імені Вадима Гетьмана (2012 р.)
 • – Грамота Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.)

Основні наукові праці:

Єріна А.М. (за останні 5 років)

 1. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина 1. Індекси економічної свободи та конкурентоспроможності. Статистика України. 2016. № 3. – С. 56-64.
 2. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку Статистика України. 2016. № 4. – С. 66-75.
 3. Antonina M. Yerina, Zinaida O.Palian. Estimation of indirect demographic losses in Ukraine due to armed conflict.. Socio-Economic Modelling and Forecasting of socio-economic phenomena.  1 (2018). – P. 593-602. WEB OF SCIENCE http://www.konferencjazakopianska.pl/2018.
 4. Єріна А.М.,Українець М.П. Застосування регресійних моделей на панельних даних у регіональному аналізі водоспоживання. Статистика України. 2018. № 3.– С.6-14.
 5. Єріна А.М. Статистичні профілі мілітаризації глобального простору. Бізнес Інформ. 2019. № 9. C. 193–199.
 6. Yerina A., Mazurenko O. The Impact of socio-transformation processes on consumer sentiment of Ukraine`s population. Norwegian Journal of development of the international Science. №43, 2020, Vol.2, p. 48-54.
 7. Antonina Yerina, Igor Honchar, Svitlana Zaiets. Statistical Indicators of Cybersecurity Development in the Context of Digital Transformation of Economy and Society. Science & Innovation, 2021, № 3(99), P. 3-14. SCOPUS

Навчальні підручники, посібники:

 1. Єріна А.М. , Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум. К.: Товариство “Знання”, КОО, 2001.- 325 с. (7 видань)
 2. Єріна А.М. Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. Навч. посіб. К., Центр навчальної літератури, 2004. -212 с.
 3. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підр. К.: КНЕУ, 2010. 351 с. Затверджено МОН України.
 4. Єріна А.М. Економічна статистика. Частина 1. Макроекономічна статистика. – К. КНЕУ, 2013.
 5. Єріна А.М., Єрін Д.Л. Статистичне моделювання та прогнозування. К. : КНЕУ. – 2014. – 348 с. Затверджено МОН України.
 6. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистичне спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження. МПБП «Гордон», Київ, 2019. -308 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Ерина А.М., Головач А.В., Трофимов В.П.Критерии математической статистики в экономических исследованиях. Москва, Статистика, 1973.136 с.
 2. Ерина А.М., Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства М. : Финансы и статистика, 1983. – 191 с.

Наукові конференції та круглі столи (за останні 5 років):

 1. Єріна А.М. Статистичні аспекти позиціонування країн за розвитком електронного урядування / XV Міжнародної наук.-практ. конф. з нагоди дня працівників статистики «Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем», Київ, НАСОА, грудень 2017.
 2. Antonina Yerina, Zinaida Palian. Estimation of indirect demographic losses in Ukraine due to armed conflict / The 12TH professor Aleksander Zelias international conference on “Modelling and Forecasting  of socio-economic phenomena”, Zacopane, May 2018.
 3. Єріна А.М. Інтернет-аудиторія України: соціально-демографічний профіль / Міжнародної наук.-практ. конф. «Перспективні напрями наукової думки» Тернопіль,.квітень 2018
 4. Антоніна Єріна, Зінаїда Пальян. Позиціонування країн у глобальному рейтингу миролюбності / International Scientific-Practical Conference «Challenges for international relations in the XXI century»,Lviv-Olsztyn, September 2018.
 5. Єріна А.М. Індикатори водного стресу в системі управління водними ресурсами / InternationalScientific-Practical Conference «Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher». Dresden, Januar 2019.
 6. Antonina Yerina. Ukraine’s positions in the global innovation rating International / Scientific-PracticalConference «Problems and achievements of modern science». Cork, Ireland. May 2019.
 7. Єріна Антоніна. Е-урядування: позиції України у глобальному просторі / ЕFBM 2019. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Київ, травень 2019.
 8. Єріна А.М. Індекс споживчих настроїв як індикатор потенційної зміни економічної ситуації в країні / XVІІ Міжнародна наук.-практ. конф. з нагоди дня працівників статистики «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці». Київ, НАСОА, грудень 2019.
 9. Єріна А.М. Заєць С.В. Україна в міжнародних рейтингах кібербезпеки / ІІІ-я Міжнародна наук.-практ. конф. «Проблеми кібербезпеки  інформаційно-телекомунікаційних систем», Київ, КНУ, квітень 2020.
 10. Єріна А.М. Економічні наслідки глобальної тенденції насильства / The international scientific conference “Dilemmas and perspectives in international relations”. Olsztyn, April 2020.
 11. Єріна А.М. Водний стрес: методологічні засади вимірювання / Міжнародна наук.-практ. конф. «Науковий пошук у сфері обробки та аналізу статистичних даних», Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, грудень