Януль Інна Євгеніївна

Посада: доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчання:
1980 – 1984 рр. – студентка Української сільськогосподарської академії (диплом з відзнакою).
1991 – 1994 рр. – аспірантка Інституту аграрної економіки.

Трудова діяльність:
1984 – 1991 рр. – кредитний відділ агропромбанку «Україна»
1991 – 1994 рр. – аспірантура Інституту аграрної економіки.
1994 – 1996 рр. – асистент кафедри фінансів Національного аграрного університету.
1996 – 2009 рр. – асистент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
З 2009 р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси: «Страхування», «Ринок фінансових послуг», «Цільове фінансування»», «Гроші та кредит».

Наукові інтереси: Соціальне страхування, ринок фінансових послуг, страхування життя, грошова  та кредитна система,  сучасна фінансова аналітика.

Основні наукові праці:
Гештальт соціально-економічних систем. Монографія. / О.В. Мосієнко, Є.І Ходаківський, В.В. Вольська, І.Є. Януль. – Житомир: Рута, 2016 – 221 с.

Колективна монографія:
Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики за ред. д.е.н. Ходаківського Є.І. – Житомир, 2009 р. – 323с.

Наукові статті:

 1. Бюджетний процес як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України. – К., 2001. – №8. – С. 68-70.
 2. Становлення системи трансфертів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2002 . № 60-61. – С. 99-100.
 3. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси України. – К., 2003. – №8. – С. 19-21.
 4. Удосконалення бюджетного процесу в Україні // Фінанси України. – К., 2005. – №9. – С. 23-26.
 5. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2005. – №80. – С. 29-30.
 6. Сучасні тенденції розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні // Економіка та держава. – К. – 2005. – №12. – С. 17-20.
 7. Страхування як метод управління кредитними ризиком комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2006. – № 81-82. – С. 58-60.
 8. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах // Економіка та держава. – К. – 2006.- №1. – С. 9-12.
 9. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 135. – С. 25-27.
 10. Януль І.Є. Переваги застосування телематичних систем у страхових компаніях / Івасюк М., Януль І. // Финансовие услуги. – 2018. – №2. – С. 15-17.
 11. Шляхи удосконалення управління ризиками суб’єктів господарювання / стаття / Микита Вітязь, Інна Януль; К;Науково-практичний збірник « Фінансові послуги» -2019.-№4-5.- с.33-36.с.
 12. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні/ стаття / Інна Януль. Міжнародний науково-практичний журнал « Економіка та держава» – 2021. – №4 – с. 87-92.
 13. Методичні вказівки щодо написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма « Фінанси і кредит» / Методичні рекомендації/ Ігор Лютий, Наталія Приказюк, Руслана Пікус, Віталіна Делас., Роман Рак, Інна Януль. – Компринт, 2020 – 142 с.
 14. Навчально-методичний комплекс «Накопичувальне страхування» / Навчально-методичний комплекс/ Наталія Приказюк, Руслана Пікус, Віталій Нечипоренко, Інна Януль.-  К: Компринт, 2021 – 60 с.